Soovime oma tegevuste elluviimisel arendada Eesti riskikapitali ökosüsteemi järgmisele tasemele keskendudes seejuures uute fondivalitsejate tekke soodustamisele läbi nurgakiviinvesteeringu pakkumise. Seetõttu viime SmartCapis läbi protsessi, millega anname senise otseinvesteeringute portfelli üle erafondivalitsejale ning alustame investeeringutega kiirenditesse, minnes seeläbi otseinvesteeringute mudelilt üle fondifondi tüüpi struktuurile.

SmartCapi peamine eesmärk on arendada elujõulist ettevõtluskeskkonda kõikidele riskikapitali valdkonnas tegutsevatele osapooltele, muutes Eesti eelistatud asukohaks uuenduslikele suure kasvupotentsiaaliga tehnoloogiaettevõtetele. Uue investeerimisstrateegia elluviimisel toetume praegustele ja uutele riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, oodates neilt nii tugevat institutsionaalset võimekust kui ka suutlikkust juhtida Eesti-spetsiifilisi varase faasi investeeringuid. Koostöös fondivalitsejatega loome varase faasi riskikapitalifondidest mitmekesise portfelli. Fondid investeerivad kaasatud vahendid uuenduslikesse varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse.