Eesti riskikapitali ökosüsteemi arendamiseks järgmisele tasemele keskendutakse riiklikult uute fondivalitsejate tekke soodustamisele läbi nurgakiviinvesteeringu pakkumise Balti Innovatsioonifondi kui ka EstFundi läbi. Seetõttu viime SmartCapis läbi protsessi, millega anname senise otseinvesteeringute portfelli üle erafondivalitsejale, minnes seeläbi otseinvesteeringute mudelilt üle fondifondi tüüpi struktuurile.

SmartCapi peamine eesmärk on arendada elujõulist ettevõtluskeskkonda kõikidele riskikapitali valdkonnas tegutsevatele osapooltele, muutes Eesti eelistatud asukohaks uuenduslikele suure kasvupotentsiaaliga tehnoloogiaettevõtetele. Uue investeerimisstrateegia elluviimisel toetume praegustele ja uutele riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, oodates neilt nii tugevat institutsionaalset võimekust kui ka suutlikkust juhtida Eesti-spetsiifilisi varase faasi investeeringuid. Koostöös fondivalitsejatega loome varase faasi riskikapitalifondidest mitmekesise portfelli. Fondid investeerivad kaasatud vahendid uuenduslikesse eel-seemne- ja semnefaasi ettevõtetesse.