Kiirendifondide konkurss

28. jaanuar 2017

Startup Estonia soovib Eestis loodud maailmapotentsiaaliga startup'idele hoogu juurde anda. Meie eesmärk on muuta Eesti üheks parimaks kohaks Euroopas oma startup’i loomisel ja kasvamisel. Usume, et seda on võimalik saavutada läbi partnerluse ja koostöö koos kõikide siinsete startup’ide, inkubaatorite, kiirendite ja muude turuosalistega, et luua läbipõimunud ja hästi toimuv kogukond.

Üheks tegevuseks seejuures on Eesti riskikapitalituru arendamine, mis muudab idufirmadele kapitali kaasamise kättesaadavaks. Startup Estonia ja SmartCap on selleks loonud ärikiirendite programmi, mille tulemusena tehakse nurgakivi investeeringud varase faasi startup'ide rahastamisega tegelevatesse riskikapitalifondidesse - kiirenditesse. Investeeringu tegemiseks ja kiirendi teenuste ostmiseks on välja kuulutatud riigihange, mille dokumendid leiab siit.

Igal fondil peab olema selge investeerimisfookus ning eelisseisundis on valdkondadena IKT, tervisetehnoloogiad ja ressursside väärindamine. Ootame hankele väärtust loovaid riskikapitalifondi juhte, kes toetavad kasvupotentsiaaliga uuendusmeelseid tehnoloogiaettevõtteid, pakkudes omakapitalile lisaks ka kiirendi teenuseid. Fondivalitsejatel peaks olema kogemus uuendusmeelsete ettevõtete asutamisel, arendamisel ja rahvusvahelistumisel ja/või uuendusmeelsetes ettevõtetes investorina osalemisel.

Kutsume üles kogenud seeriaettevõtjaid ja varajase faasi investoreid looma ja juhtima ärikiirendeid, et aidata uuendusmeelsetel ettevõtetel oma ideid äriks arendada, kasvatada ja rahvusvahelistuda. Fondivalitsejad aitavad ettevõtetel arendada oskuseid, mis on vajalikud rahvusvaheliselt eduka ärikontseptsiooni elluviimiseks ja rahvusvahelistumiseks.

Ootame hankes osalejatelt erinevaid fondide strateegiaid, mis looksid tulevastele portfelliettevõtetele  väärtust.

Hanke eesmärk on osta kiirenditeenuseid ja investeerida kahte riskikapitalifondi. Hanke eelarve on järgnev:

  1. Kiirenditeenuste ost kogusummas 2.8 mln eurot, 1.4 mln eurot teenuseosutaja kohta.
  2. Investeering riskikapitali fondidesse kogusummas 8.4 mln eurot, 4.2 mln eurot fondi kohta.

Fondide valikuks oleme korraldanud võistleva dialoogi vormis hanke.

Valikuprotsessi ajakava:

Ettepanekud dialoogi alustamiseks kvalifitseerunud kandidaatidega
Jaanuar, 2017
Dialoogiks vajalike dokumentide esitamine
Veebruar, 2017
Läbirääkimiste pidamine
Märts - Aprill 2017
Dialoogi lõpetamine ja pakkumiskutsete esitamine
Mai, 2017
Pakkumuste esitamine ja avamine
Juuli, 2017
Võitnud pakkumuste teatamine
August, 2017
Lepingute sõlmimine
August, 2017