Erafondivalitseja konkurss

28. jaanuar 2017

Eesti Arengufond ja SmartCap on üle minemas seniselt otseinvesteeringute-mudelilt riskikapitali fondifondi tüüpi struktuurile. Selle tulemusena paigutame olemasoleva otseinvesteeringute portfell koos jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapitaliga erafondivalitseja poolt loodud fondi.

Erafondivalitseja leidmiseks korraldasime koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi. Konkursi tingimused avalikustati Euroopa Investeerimispanga poolt 25.augustil 2016 toimunud Balti Era- ja Riskikapitali Summitil, slaidid on nähtavad siit. Konkursi raames esitatud küsimused ja antud vastused leiate siit.

SmartCapi ja Eesti Arengufondi eesmärk on, et vastavalt turupraktikale haldaks senist otseinvesteeringute portfelli ja teeks jätkuinvesteeringuid kompetentne, kogenud ja jätkusuutlik fondivalitseja, kes maksimeeriks samas ka investorite tulu.

Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist. SmartCap alustas Tera Ventures’i esindajatega läbirääkimisi reorganiseerimise tehniliste detailide osas. Läbirääkimiste tulemusel loodame anda investeerimisportfelli juhtimine üle 2017.aasta I poolaastal.