Otseinvesteeringute ümberkorraldamine

28. jaanuar 2017

Eesti Arengufond ja SmartCap lähevad varasemalt otseinvesteeringute-mudelilt üle riskikapitali fondi-fondi tüüpi struktuurile. Seetõttu paigutatakse olemasolev otseinvesteeringute portfell koos jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapitaliga erafondivalitseja poolt loodud fondi.

Erafondivalitseja leidmiseks korraldas SmartCap koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi. Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist.

SmartCap alustas läbirääkimisi Tera Ventures’i esindajatega reorganiseerimise tehniliste detailide osas. Läbirääkimiste tulemusel loodetakse anda investeerimisportfelli juhtimine üle erafondivalitsejale 2017. aasta I kvartalis.

SmartCapi ja Eesti Arengufondi eesmärk on, et vastavalt turupraktikale haldaks senist otseinvesteeringute portfelli ja teeks jätkuinvesteeringuid kompetentne, kogenud ja jätkusuutlik fondivalitseja, kes maksimeeriks samas ka investorite tulu.