Erafondivalitseja konkurss

3. mai 2017

SmartCap on läbimas üleminekuperioodi otseinvesteeringute-mudelilt fondifondi struktuurile. Selleks saavad olemasoleva otseinvesteeringute portfelli varad ja jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapital paigutatud erafondivalitseja loodud fondi. 

Erafondivalitseja leidmiseks korraldasime koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi, mille tingimused avalikustati Euroopa Investeerimispanga poolt (slaidid on nähtavad siit). Konkursi raames esitatud küsimused ja antud vastused leiab siit

SmartCapi ja Eesti Arengufond soovisid, et senist otseinvesteeringute portfelli ja jätkuinvesteeringute tegemist asuks juhtima kompetentne, kogenud ja jätkusuutlik fondivalitseja, kes maksimeeriks investorite tulu. 

Euroopa Investeerimispanga määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist. SmartCap alustas Tera Ventures’i esindajatega läbirääkimisi reorganiseerimise tehniliste detailide osas. Läbirääkimiste tulemusel loodame investeerimisportfelli juhtimise üle anda 2017. aasta I poolaastal.