SmartCap on läbimas üleminekuperioodi otseinvesteeringute-mudelilt fondifondi struktuurile. Selleks saavad olemasoleva otseinvesteeringute portfelli varad ja jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapital paigutatud erafondivalitseja loodud fondi. Sealjuures alustab SmartCap investeeringutega kiirenditesse. 

Erafondivalitseja leidmiseks korraldas SmartCap 2016. aastal avaliku konkursi koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga. Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist. SmartCap alustas Tera Ventures’i esindajatega läbirääkimisi reorganiseerimise tehniliste detailide osas ning 2017. aasta I poolaasta jooksul antakse investeerimisportfelli juhtimine üle erafondivalitsejale. 

Uue investeerimissuunana on SmartCap alustanud investeeringutega kiirenditesse koostöös KredExi programmiga Startup Estonia. Ühisprojekti raames otsitakse sõltumatuid, tugevate teadmiste ja pikaaegsete kogemustega investeerimismeeskondi, kes suudavad kaasata kapitali erineva taustaga investoritelt. Protsessi elluviimiseks on korraldatud riigihange võistleva dialoogi vormis, mille raames on võimalik investeerida kahte riskikapitalifondi ja osta kiirenditeenust.