SmartCap on üle minemas otseinvesteeringute mudelilt fondifondi struktuurile, paigutades seejuures olemasoleva otseinvesteeringute portfelli koos jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapitaliga erafondivalitseja poolt loodud fondi ning alustades investeeringutega kiirenditesse.

Erafondivalitseja leidmiseks korraldas SmartCap koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi 2016.aastal. Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist. SmartCap alustas Tera Ventures’i esindajatega läbirääkimisi reorganiseerimise tehniliste detailide osas ning 2017. aasta I poolaasta jooksul antakse investeerimisportfelli juhtimine üle erafondivalitsejale.

Uue investeerimissuunana on SmartCap alustanud koostöös KredExis elluviidava Startup Estonia programmiga investeeringutega kiirenditesse. Ühisprojekti raames otsitakse sõltumatuid investeerimismeeskondi, kellel on tugevad teadmised ja pikaaegne kogemus investeerimisvaldkonnas ning kes suudavad kaasata kapitali erineva taustaga investoritelt. Protsessi elluviimiseks on korraldatud võistleva dialoogi vormis riigihange, mille raames on võimalik investeerida kahte riskikapitalifondi ja osta kiirenditeenust.