Eesti Arengufond ja SmartCap lähevad varasemalt otseinvesteeringute mudelilt üle fondifondi struktuurile, seejuures paigutatakse olemasolev otseinvesteeringute portfell koos jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapitaliga erafondivalitseja poolt loodud fondi ning alustatakse investeeringutega kiirenditesse.

Erafondivalitseja leidmiseks korraldas SmartCap koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi. Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee pidas parimaks Tera Ventures’i pakkumist.

SmartCap on alustanud läbirääkimisi Tera Ventures’i esindajatega reorganiseerimise tehniliste detailide osas ning 2017. aasta I kvartalis antakse investeerimisportfelli juhtimine üle erafondivalitsejale.