AS SmartCap on Eesti Arengufondi 100% tütarettevõtja, mis tegutseb riskikapitalifondide fondivalitsejana Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel. Alates 10.03.2017 tegutseme 10.01.2017 jõustunud IFS-i § 306 lõike 5 punktis 5 nimetatud väikefondi valitsejana. 

SmartCap valitseb kinnist lepingulist investeerimisfondi Early Fund II, mille 100% osakuomanikuks on Eesti Vabariik. Samuti osutab SmartCap riskikapitaliinvesteeringute valdkonnas nõustamisteenuseid Arengufondile.

SmartCapi missioon on luua viljakas pinnas uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arenguks. Viime seda ellu koos Põhja-Euroopa parimate riskikapitali fondijuhtidega luues seeläbi elujõulist riskikapitali ökosüsteemi. Meie fondijuhtidest partnerid nõustavad ja investeerivad rahvusvahelistesse kiire kasvupotentsiaaliga idufirmadesse. Meie investeerimistegevuse põhimõtteid kirjeldab lähemalt investeerimisstrateegia.

SmartCap on hetkel üle minemas otseinvesteeringute-mudelilt fondifondi struktuurile. See võimaldab panustada kohaliku riskikapitalituru orgaanilisse arengusse, muutes barjäärid turule sisenemiseks madalamaks võimalikult paljudele erainvestoritele. Meie eesmärk on arendada elujõulist ettevõtluskeskkonda kõikidele riskikapitali valdkonnas tegutsevatele osapooltele, muutes Eesti eelistatud asukohaks uuenduslikele tehnoloogiaettevõtetele. Investeerimisstrateegia elluviimisel toetume praegustele ja uutele riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, kel on tugev institutsionaalne võimekus kui ka suutlikkus juhtida varase faasi investeeringuid. Koostöös fondivalitsejatega loome varase faasi riskikapitalifondidest mitmekesise portfelli. Fondid investeerivad kaasatud vahendid uuendusmeelsetesse kasvupotentsiaaliga varase faasi idufirmadesse.