SmartCapi missioon on luua viljakas pinnas uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arenguks. Viime seda ellu koos Põhja-Euroopa parimate riskikapitali fondijuhtidega luues seeläbi elujõulist riskikapitali ökosüsteemi. Meie fondijuhtidest partnerid nõustavad ja investeerivad rahvusvahelistesse kiire kasvupotentsiaaliga idufirmasidesse. Meie investeerimistegevuse põhimõtteid kirjeldab lähemalt investeerimisstrateegia, mida allpool avame.

SmartCap on hetkel üle minemas otseinvesteeringute-mudelilt fondi-fondi struktuurile. See võimaldab panustada kohaliku riskikapitalituru orgaanilisse arengusse, muutes barjäärid turule sisenemiseks madalamaks võimalikult paljudele erainvestoritele. Meie peamine eesmärk on arendada elujõulist ettevõtluskeskkonda kõikidele riskikapitali valdkonnas tegutsevatele osapooltele, muutes Eesti eelistatud asukohaks uuenduslikele tehnoloogiaettevõtetele. Investeerimisstrateegia elluviimisel toetume praegustele ja uutele riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, kel on  tugev institutsionaalne võimekus kui ka suutlikkus juhtida varase faasi investeeringuid. Koostöös fondivalitsejatega loome varase faasi riskikapitalifondidest mitmekesise portfelli. Fondid investeerivad kaasatud vahendid uuendusmeelsetesse kasvupotentsiaaliga varase faasi idufirmadesse.