Otseinvesteeringud

SmartCap lõpetas otseinvesteeringute tegemise. Oleme läbimas üleminekuperioodi otseinvesteeringute-mudelilt fondifondi struktuurile. Olemasolev portfell on restruktureerimisel.