Otseinvesteeringud

SmartCapi uus tegevusstrateegia keskendub fondidesse investeerimisele, millest tulenevalt me ei tee enam uusi otseinvesteeringuid ettevõtetesse. Olemasolev portfell on reorganiseerimisel.