SmartCap investeerib eraturu riskikapitalifondide kaudu teadus- ja tehnoloogiamahukatesse, peamiselt varajase arengufaasi väike- ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetesse

Me otsime pädevaid, kogenud ja jätkusuutlikke erafondivalitsejaid, kes tegutsevad kooskõlas valdkonna parimate standardite ja turutavadega. 

Rohetehnoloogiafond 2022/09
Dokumendid Kirjeldus Tähtaeg
Rohetehnoloogiafond 2022/09 Avalik konkurss kahe erafondivalitseja leidmiseks, kelle ülesanne on luua ja valitseda kahte eraldiseisvat rohetehnoloogia fondi 23/12/2022