SmartCapi peamine eesmärk on arendada Eesti riskikapitaliturgu, olles pikaajalise vaatega pühendunud investor riskikapitalifondides

Investeeringute kaudu kiirendame innovaatiliste ettevõtete kasvu, mis omakorda aitab lahendada maailma tehnoloogilisi väljakutseid ja lisaks aitab hoogustada majandust, luues kõrge lisandväärtusega töökohti, müügitulu ja maksutulu.

2021. aasta lõpu seisuga koosneb meie Riskikapitalifondi portfell kahest alustavate ettevõtete riskikapitalifondist Eestis – Tera Ventures I ja Superangel One ning investeeringutest Startup Wise Guys programmidesse 1-7 ja ettevõttesse SelfDiagnostics OÜ.

Investeeringute stabiilne kasv
2021. aasta lõpu seisuga olid meie Riskikapitalifondi portfellifondid ja otseinvesteeringud jõudnud kokku 116 ettevõtteni, mis tähendab 16-protsendilist kasvu võrreldes eelnenud aastaga.

Töökohtade loomine
Meie Riskikapitalifondi portfelliettevõtetel oli 2021. aasta lõpu seisuga palgal ligi 2300 töötajat ehk ligi kolmandiku võrra enam kui aasta varem.

Oluline tõuge majandusele
Meie Riskikapitalifondi portfelli kuuluvate ettevõtete müügitulu kasvas 2021. aastal enam kui kaks korda 400 miljonilt eurolt märkimisväärse 850 miljoni euroni.

Kindel maksutulu
Meie Riskikapitalifondi portfelli kuuluvad ettevõtted tootsid Eesti riigile 2021. aastal peaaegu 40 miljonit eurot maksutulu, kasvades aasta varasemaga võrreldes tugeva 38 protsendi võrra.