SmartCapi peamine eesmärk on arendada Eesti riskikapitaliturgu, olles pikaajalise vaatega pühendunud investor riskikapitalifondides.

Investeeringu kaudu soovime kiirendada innovaatiliste ettevõtete kasvu, mis omakorda aitab lahendada maailma tehnoloogilisi väljakutseid ja lisaks aitab hoogustada majandust, luues kõrge lisandväärtusega töökohti, tulusid ja maksutulu.

2020. aasta lõpu seisuga koosneb meie portfell kahest alustavate ettevõtete riskikapitalifondist Eestis – Tera Ventures I ja Superangel One ning investeeringutest Startup Wise Guys programmidesse 1-7 ja ettevõttesse SelfDiagnostics OÜ.

Investeeringute stabiilne kasv
2020. aasta lõpu seisuga olid meie portfellifondid ja otseinvesteeringud jõudnud kokku 100 ettevõtteni, mis tähendab 6%-list kasvu võrreldes eelnenud aastaga.

Töökohtade loomine
Meie portfelliettevõtetel oli 2020. aasta lõpu seisuga palgal ligi 1750 töötajat, mis on vaatamata COVID-kriisile aastases võrdluses mõningane kasv.

Oluline tõuge majandusele
2020. aastal kasvas meie portfelli kuuluvate ettevõtete müügitulu 260 miljonilt eurolt ligi 400 miljonile eurole (üle 53% kasv aastases võrdluses).

Kindel maksutulu
Meie portfelli kuuluvad ettevõtted tootsid 2020. aastal peaaegu 29 miljonit eurot maksutulu, mis on aasta varasemaga võrreldes tugev 45% kasv.