SmartCap valitseb kahte lepingulist kinnist alternatiivfondi – SmartCap Venture Capital Fund (Riskikapitalifond) ja SmartCap Green Fund (Rohefond). Mõlema fondi ainus osakuomanik on Eesti Vabariik.

SmartCapi Riskikapitalifondi portfelli väärtus on ligi 70 miljonit eurot ja portfell koosneb kahest Eesti päritolu alustavate ettevõtete riskikapitalifondist – Tera Ventures I ja Superangel One.

SmartCapi Riskikapitalifondi portfell sisaldab ka investeeringuid Startup Wise Guys programmidesse 1-7 ja SelfDiagnostics OÜ-sse.

SmartCapi Rohefondi kaudu on kuni aastani 2026 kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub ka oodatav erainvestorite panus. Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.