Rahastamisvõimalused

SmartCap investeerib eraturu riskikapitalifondide kaudu teadus- ja tehnoloogiamahukatesse, peamiselt varajase arengufaasi väike- ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetesse. 

SmartCap valitseb riiklikke fondifonde, mille investor on Eesti Vabariik.

Me otsime pädevaid, kogenud ja jätkusuutlikke erafondivalitsejaid, kes tegutsevad kooskõlas valdkonna parimate standardite ja turutavadega. 

Meie eesmärgiks on leida kaks ambitsioonikat fondivalitsejat, kes omavad kogemust rohetehnoloogia valdkonnas ja iduettevõtetesse investeerimisel. Fondivalitsejalt ootame soovi panustada keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse. Fondivalitseja peab omama kogemust investeerimisel Eesti iduettevõtetesse ning olema pühendunud keskkonnaprobleemide lahendamisse, toetades innovaatiliste rohetehnoloogiate turuletulekut.

Rohetehnoloogiafond 2022/09
Dokumendid Kirjeldus Tähtaeg
Rohetehnoloogiafond 2022/09 Avalik konkurss kahe erafondivalitseja leidmiseks, kelle ülesanne on luua ja valitseda kahte eraldiseisvat rohetehnoloogia fondi 30/11/2022