SmartCap investeerib eraturu riskikapitalifondide kaudu teadus- ja tehnoloogiamahukatesse, peamiselt varajase arengufaasi väike- ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetesse. 

SmartCap valitseb lepingulist kinnist alternatiivfondi Early Fund II, mis on oma strateegia kohaselt riskikapitali fondifond. Early Fund II investor on Eesti Vabariik. Early Fund II varasid investeeritakse Eesti riskikapitalifondidesse, mis investeerivad koos teiste erainvestoritega algusfaasis teadusuuringutesse ja tehnoloogiamahukatesse, tugeva rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga mikro-, väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse.

Me otsime pädevaid, kogenud ja jätkusuutlikke erafondivalitsejaid, kes tegutsevad kooskõlas valdkonna parimate standardite ja turutavadega. Kui olete kapitali kaasamise faasis erafondivalitseja, lugege meie käimasolevate konkursside kohta lisateavet allpool.

Kirjeldus Konkursi eesmärk Hetkeseis
Kõrgtehnoloogiafond 2020/12 Leida erafondivalitseja loodavale fondile, mis hakkab investeerima kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse Läbirääkimised kestavad