laboratory

Rohetehnoloogia investeerimisprogramm 2022/10

SmartCap avas 31. oktoobril 2022 rohetehnoloogia otseinvesteeringute programmi, mis annab rohetehnoloogia ettevõtetele võimaluse SmartCapi Rohefondist investeeringu taotlemiseks. SmartCap plaanib otseinvesteeringute programmi raames investeerida kuni 20 miljonit eurot järgmistel tingimustel:

 • SmartCapi Rohefondi investeering tehakse omakapitali või konverteeritavate instrumentidena rohetehnoloogiaettevõtetesse, mis on Eestis asutatud ja tegutsevad siin. 
 • Ühte ettevõttesse tehtava investeeringu maht on vahemikus 250 000 eurot kuni 2,5 miljonit eurot.
 • SmartCapi Rohefond saab investorina osaleda rahastusringides varasest faasist kuni B-seeria rahastuseni. 
 • SmartCapi Rohefond osaleb rahastusringides samaväärsetel tingimustel (pari passu) koos erainvestoritega, sealjuures peab erainvestori(te) osa rahastusringist olema vähemalt 50%. 
 • SmartCapi Rohefondi investeeringuid tehakse kuni otseinvesteeringute programmi vahendite ammendumiseni. Programm kestab eeldatavalt 2024. aasta lõpuni

Rohetehnoloogia ettevõtted peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • ettevõte arendab uuenduslikke ja/või teadusmahukaid tehnoloogiaid;
 • ja see tehnoloogia panustab vähemalt ühe keskkonnaeesmärgi täitmisesse järgmistest:
  • kliimamuutuste leevendamine,
  • kliimamuutustega kohanemine,
  • vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse,
  • üleminek ringmajandusele,
  • saastuse vältimine ja tõrje,
  • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Investeerimisprogrammi tingimused

Ettevõtted saavad soovi korral edastada otseinvesteeringute programmi tingimuse kohta täpsustavaid küsimusi. Selleks palume saata ingliskeelne e-kiri aadressile pealkirjaga “Clarifications – Green Tech Investment Programme 2022/10”.

Investeeringutaotlused

Investeeringutaotlus tuleb esitada programmis esitatud vormil ning sellele peavad olema lisatud muud nõutud dokumendid. Taotlusdokumentide täpne esitamise juhend on toodud otseinvesteeringute programmi dokumendis.

Investeeringutaotluse dokumendid

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.