SmartCap pakub erafondivalitsejatele ankurinvesteeringuid, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada.

SmartCap on 2011. aastal asutatud väikefondivalitseja, mis tegutseb Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel. SmartCap on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tütarettevõte (KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinenud organisatsiooni juriidiline nimi alates jaanuarist 2022).

SmartCap valitseb lepingulist kinnist alternatiivfondi SmartCap Riskikapitalifondi, mille investor on Eesti Vabariik. Fondi vara investeeritakse Eesti riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali varase faasi teadus- ja tehnoloogiamahukatesse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse, millel on suur rahvusvaheline kasvupotentsiaal.

SmartCap teeb ettevalmistusi Euroopa Komisjoni poolt Eestile eraldatud taastekava vahenditest Rohefondi loomiseks, mille eesmärk on investeerida keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamiseks rohetehnoloogiaid loovatesse ettevõtetesse. SmartCapi poolne panus fondi on taasterahastu toel esimeses järgus 100 miljonit eurot, millele lisandub oodatav erarahal tuginev fondide panus. 

SmartCapi visioon on muuta Eesti kapitaliturg toimivaks riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu, mis omakorda võimaldaks ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada.

SmartCap on Eesti riigi partner riskikapitali investeeringutes ning meie missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada Eesti kapitaliturgu:

  • olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides;
  • pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi, keskendudes seejuures turutühimikele erinevates ettevõtete kasvufaasides ja turusegmentides;
  • investeerides turutingimustel ja lähtudes turu vajadustest;
  • investeerides kõikides majandustsüklites.

SmartCapi juhatusse kuuluvad Sille Pettai ja Mari Vavulski.

SmartCapi nõukogusse kuuluvad Priit Põldoja (nõukogu esimees), Ivo Kuldmäe, Viljar Lubi and Mikko-Jussi Suonenlahti.