Tulevased rahastusvõimalused

SmartCap loob taastekava vahendite toel rohetehnoloogia investeerimisfondi ehk Rohefondi. Fondi eesmärk on investeerida ettevõtetesse, mis tegelevad keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamiseks mõeldud rohetehnoloogiate loomisega.

Uus investeerimisfond panustab ühtlasi Eesti kapitalituru ja seeläbi laiemalt siinse ettevõtluskeskkonna arendamisse ja on osa Eestile eraldatud Euroopa Liidu taasterahastust. Aastatel 2022-2026 on plaanis SmartCapi Rohefondi kaudu pakkuda Euroopa Liidu taastekava toel omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub erainvestorite panus. 

SmartCap lähtub loodava fondi investeerimispoliitika väljatöötamisel taastekava üldtingimustest ja toetab Euroopa roheleppe keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamist. Rohefondi investeerimispoliitika põhiprintsiibid ja rahastuse täpsemad tingimused kinnitatakse 2022. aasta alguseks.

SmartCap lähtub loodava fondi investeerimispoliitika väljatöötamisel taastekava üldtingimustest, eesmärgiga toetada Euroopa roheleppe keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamist. Rohefondi rahastatakse Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.