Oma tegevuste elluviimisel soovime arendada Eesti riskikapitali ökosüsteemi järgmisele tasemele keskendudes uute fondivalitsejate järelkasvu soodustamisele läbi nurgakivi-investeeringu pakkumise. SmartCap on läinud üle otseinvesteeringute-mudelilt fondifondi struktuurile ning alustanud investeeringute tegemisega ärikiirendi fondidesse. Investeeringute tegemisel korraldame avatud konkursse, kuhu ootame osalema riskikapitali valdkonnas kogenud professionaale, kel huvi ja võimekus luua institutsionaalseid fonde kapitali paigutamiseks varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse.

SmartCapi eesmärk on arendada elujõulist ettevõtluskeskkonda kõikidele riskikapitali valdkonnas tegutsevatele osapooltele, muutes Eesti eelistatud asukohaks uuenduslikele kõrge kasvupotentsiaaliga tehnoloogiaettevõtetele. Investeerimisstrateegia elluviimisel toetume praegustele ja uutele riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, kel on tugev institutsionaalne võimekus ja suutlikkus juhtida varase faasi investeeringuid. Koostöös fondivalitsejatega loome mitmekesise portfelli varase faasi riskikapitalifondidest. Fondid investeerivad kaasatud vahendid tugeva kasvupotentsiaaliga varase faasi idufirmadesse.