Erafondivalitseja konkurss

3. mai 2017

Erafondivalitseja leidmiseks korraldasime koostöös Eesti Arengufondi ja Euroopa Investeerimispangaga konkursi, mille tingimused avalikustati Euroopa Investeerimispanga poolt augustis 2016 (slaidid on nähtavad siit). Konkursi raames oli võimaliks esitada küsimus, millele antud vastused leiab siit

Konkursi tulemusena paigutasime otseinvesteeringute portfelli varad ja jätkuinvesteeringuteks reserveeritud kapitali  erafondivalitseja loodud fondi. Soovisime üheskoos Eesti Arengufondiga leida senisele otseinvesteeringute portfellile ja jätkuinvesteeringute tegijaks kompetentset, kogenud ja jätkusuutlikku fondivalitseja, kes maksimeeriks investorite tulu. 

Konkursil osalemiseks esitas sooviavalduse kuus meeskonda, kellest neljale anti võimalus tutvuda investeerimisportfelliga. Detsembris 2016 kuulutasime Euroopa Investeerimispanga poolt määratud sõltumatu valikukomitee hindamise tulemusena parimaks Tera Ventures’i pakkumis, kellel anti investeerimisportfelli juhtimine üle mais 2017.