SmartCap toetab globaalse haardega Eesti fonde ja rohetehnoloogia ettevõtteid

Meie eesmärk väikefondivalitsejana on:

  • Arendada Eesti riskikapitaliturgu
  • Investeerida majandustsüklite üleselt
  • Pakkuda lahendusi turutühimikele

Meie kaks investeerimisfondi on SmartCapi Riskikapitalifond ja SmartCapi Rohefond.

SmartCapi Riskikapitalifond toetab riskikapitalifonde ja tagab soodsa kasvukeskkonna innovaatilistele ja ambitsioonikatele Eesti iduettevõtetele.

SmartCapi Rohefond investeerib nii rohetehnoloogiale keskendunud riskikapitalifondidesse kui ka otse rohetehnoloogia ettevõtetesse.

Tegutseme alates 2011. aastast Eesti Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel. Oleme Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tütarettevõte. SmartCapi fondide ainus osakuomanik on Eesti Vabariik.