SmartCap investeerib riskikapitalifondidesse ja rohetehnoloogia startupidesse, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada

SmartCap on 2011. aastal asutatud väikefondivalitseja, mis tegutseb Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel. SmartCap on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tütarettevõte (KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinenud organisatsiooni juriidiline nimi alates jaanuarist 2022).

SmartCap valitseb kahte lepingulist kinnist alternatiivfondi – SmartCap Venture Capital Fund ja SmartCap Green Fund. Mõlema fondi ainus osakuomanik on Eesti Vabariik.

SmartCap Venture Capital Fund (Riskikapitalifond) vara investeeritakse  Eesti fookusega riskikapitalifondidesse, mis arendavad innovaatilisi rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtteid või rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse, millel on Eesti innovaatiliste rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga ettevõtete ökosüsteemile oluline väärtust lisav komponent, ning toetavad seeläbi muutusi, mis aitavad Eesti majandust ajakohastada ja kohalikku kapitaliturgu arendada.

SmartCap Green Fund (Rohefond) eesmärk on investeerida keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamiseks rohetehnoloogiaid loovatesse ettevõtetesse. Rohefond alustab investeerimistegevust 2022. aastal. SmartCapi poolne panus fondi on Euroopa taasterahastu NextGenerationEU (RRF) toel esimeses järgus 100 miljonit eurot, millele lisandub erainvestorite panus. 

SmartCapi visioon on muuta Eesti kapitaliturg toimivaks riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu, mis omakorda võimaldaks ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada.

SmartCap on Eesti riigi partner riskikapitali investeeringutes ning meie missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada Eesti kapitaliturgu:

  • olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides;
  • pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi, keskendudes seejuures turutühimikele erinevates ettevõtete kasvufaasides ja turusegmentides;
  • investeerides turutingimustel ja lähtudes turu vajadustest;
  • investeerides kõikides majandustsüklites.