Rohefond

SmartCapi Rohefond: jätkusuutliku innovatsiooni käivitamine ja toetamine

SmartCapi Rohefondi missioon on parandada kapitali kättesaadavust uuenduslike rohetehnoloogiate arendamisel, tehes seda läbi fondi- või otseinvesteeringute uuenduslikesse ja teadusmahukatesse rohetehnoloogia ettevõtetesse.

Fondi peamine eesmärk on toetada varajases faasis innovaatilisi ja kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti rohetehnoloogia ettevõtteid, kes tegutsevad energeetika, põllumajanduse, toidu, transpordi, logistika, materjalide, keemiatööstuse ja keskkonna valdkonnas.

Fondi eesmärk

Parandada rohetehnoloogia ettevõtete kapitali kättesaadavust

Fondi suurus

100 miljonit eurot, mida investeeritakse läbi erasektori riskikapitalifondide ja ka otse rohetehnoloogia ettevõtetesse

Investeerimise fookus

Seemnefaas • Varajane faas • Kasvufaas

Periood

2022 - 2026

Tulemus

Eesti rohetehnoloogia ettevõtete parem ligipääs omakapitali investeeringutele

SmartCapi Rohefondi strateegia on kooskõlas “Eesti 2035” eesmärkidega ja toetab keskkonnaeesmärkide täitmist lähtuvalt taksonoomiamääruse artiklist 9.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.