laboratory

Riskikapitalifond

SmartCap Riskikapitalifond investeerib Eesti fookusega riskikapitalifondidesse või rahvusvahelistesse fondidesse, mille investeerimistegevus lisab olulist väärtust siinsele riskikapitali ökosüsteemile ja kapitalituru arengule.

Meie esmane fookus on olla investoriks Eesti turul tegutsevates või siinsetele ettevõtetele keskendunud riskikapitalifondides. Sealjuures oleme valmis partnerluseks nii alustavate kui ka juba pikema investeerimiskogemusega fondijuhtidega.

SmartCap Riskikapitalifond on avatud ka investeeringuteks rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse, kelle investeerimistegevus loob olulist väärtust siinsele riskikapitali ökosüsteemile või panustab kohaliku kapitalituru arengusse. SmartCap Riskikapitalifondi investeeringute peamisteks eesmärkideks on:

 • Mitmekesistada ja parendada kapitali kättesaadavust uuenduslikele ja kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtetele.
 • Erainvestorite kaasamine ja neile parema ligipääsu loomine Eesti riskikapitaliturule.
 • Eesti kapitaliturule ja ettevõtetele lisandväärtuse loomine läbi sellekohase kompetentsi ja kogemuse.
 • Parimate turupraktikate juurutamine Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.
 • Toetada Eesti kapitalituru arengut ja selle stabiilsust.
 • strateegilistesse eesmärkidesse panustamine

Potentsiaalsete uute investeerimisotsuste langetamisel on põhirõhk järgmistel aspektidel:

 • Investeerimisstrateegia 
 • Meeskonna profiil ja kogemus 
 • Meeskonna oskusteave, kompetentsid ja võimekus 
 • Turupositsioon ja konkurentsieelised 
 • Pakutav lisandväärtus 
 • Investeerimisvõimaluste voog ja tehingutele ligipääs 
 • Fondi tingimused 
 • Kapitali kaasamise võimekus ja väljavaade 
 • Investeerimisstrateegia kestlikkus

Investeeringuotsuseid teeme samaaegselt ja samadel tingimustel koos erainvestoritega. Võetava investeerimiskohustuse suurus algab kahest miljonist eurost. Täiendava info saamiseks SmartCap Riskikapitalifondi investeerimispõhimõtetest tutvuge palun Tegevuspõhimõtete alamjaotustega meie kodulehel.  

SmartCap Riskikapitalifondi investeeringutest huvitatud fondijuhtidel palume kontakteeruda meie investeeringute meeskonnaga, kirjutades .