SmartCapi investeerimistegevus on isemajandav ning me haldame ühte riskikapitali fondifondi, Early Fund II. SmartCapi investeerimisportfell sisaldab kahte Eestis tegutsevat varajase faasi riskikapitalifondi ja ühte idufirmade kiirendit. 31. detsembri 2020 seisuga oli SmartCapi hallatava riskikapitalifondi vara puhasväärtus 69 miljonit eurot.

2020. aastal töötas SmartCap välja konkursitingimused, leidmaks erafondivalitseja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondile, mille vara investeeritakse ettevõtetesse, mille toode või teenus ning ärimudel põhinevad ennekõike teadus- ja arendustööl ning sellega kaasneval intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel. Loodava fondi eesmärk on leevendada kapitali defitsiiti kõrgtehnoloogiliste ettevõtete tegevuse algusjärgus. Selleks eraldati 2019. aastal riigieelarvest SmartCapi fondi 10 miljonit eurot, lisaks panustab SmartCap 5 miljonit eurot loodavasse fondi varem kavandatud kiirendi asemel, suurendades seeläbi riigi ankurinvesteeringu 15 miljonile eurole. Konkursi tingimused avalikustati 2020. aasta lõpus.

SmartCapi peamine kõrvaltegevus on Startup Estonia tegevuste raames kiirendiprogrammide elluviimine. Aastal 2020 valmistuti uueks kiirendihankeks, et parandada koostööd ülikoolide, mentorite ja alustavate teaduspõhiste meeskondade vahel. SmartCap soovib leida 2021. aastal hanke korras kuni kaks professionaalset partnerit, et arendada välja teaduspõhiste ettevõtete ökosüsteem ja organiseerida ettevõtete äriarendusprogramme.

Investeeringutelt saadud tulu suuname tagasi uutesse investeeringutesse. Aastal 2020 me uusi investeeringuid ei teinud.

SmartCap majandusaasta aruanded

Early Fund II majandusaasta aruanded