SmartCapi investeerimistegevus on isemajandav ning me valitseme kahte fondi. 

SmartCapi Riskikapitalifondi investeerimisportfell sisaldab kahte Eestis tegutsevat varajase faasi riskikapitalifondi ja ühte idufirmade kiirendit. 31. detsembri 2021 seisuga oli SmartCapi Riskikapitalifondi varade maht 70 miljonit eurot.

2021. aasta lõpul moodustatud SmartCap Rohefond alustab investeerimistegevust 2022. aastal. Euroopa taasterahastu (RRF) vahenditest rahastatava 100 miljoni eurose mahuga Rohefondi vara hakatakse investeerima Eesti fookusega riskikapitalifondidesse, mis arendavad innovaatilisi teadusmahukaid ettevõtteid või otse Eesti ettevõtetesse, millede tegevus aitab kaasa keskkonnaprobleemide lahendamist võimaldavate, kasvuhoonegaaside heidet vähendavate või siduvate uute toodete, teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisele ja turule toomisele. Kõik Rohefondi investeeringud tehakse koos erainvestoritega.

SmartCapi olulisemateks investeerimistegevuse projektideks 2021. aastal olid kõrgtehnoloogilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud riskikapitalifondi konkursi läbiviimine ning arutelud riigiga täiendava kapitali eraldamiseks SmartCapi uute investeerimisprogrammide rahastuseks.

SmartCapi peamiseks kõrvaltegevuseks on Startup Estonia programmi elluviimine kiirendite osas. 2022. aasta märtsis sõlmis SmartCap Tartu Ülikooliga lepingu teaduskiirendi loomiseks tervisetehnoloogiate valdkonnas, et toetada teadmuspõhiste iduettevõtete alustamist ja arendamist. Teaduskiirendi loomise eesmärk on aidata Eesti tervisetehnoloogiate- ja teenuste valdkonna mõjukatel ideedel, teadmistel ning innovatsioonil jõuda äriliste tulemusteni ning meie igapäevastesse toodetesse ja teenustesse.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas 2021. aastal SmartCapi tegevuste eest kestlike põhimõtete juurutamisel oma igapäevategevuses, äristrateegias ja juhtimistasandil Vastutustundliku Ettevõtte hõbemärgisega. SmartCap järgib investeerimisprotsessis vastutustundliku investeerimise ja igapäevategevuses  kestlikkuse põhimõtete rakendamist.

SmartCap majandusaasta aruanded

SmartCap Riskikapitalifondi majandusaasta aruanded