SmartCap tegutseb riikliku isemajandava fondivalitsejana.

SmartCap valitseb kahte lepingulist kinnist alternatiivfondi (SmartCap Venture Capital Fund  ja SmartCap Green Fund), mille ainus osakuomanik on Eesti Vabariik.

SmartCapi eesmärk on riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu arendada Eesti kapitaliturgu ning võimaldada seeläbi ambitsioonikatel ja uuenduslikel Eesti ettevõtetel kasvada. SmartCap panustab Eesti majanduskasvu ja kapitalituru arengusse:

  • olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides;
  • investeerides kõikides majandustsüklites;
  • keskendudes turutühimikele erinevates kasvufaasides ja vertikaalides, pakkudes puuduvaid investeerimisvõimalusi.

SmartCap majandusaasta aruanded