SmartCapi Riskikapitalifondi investeeringute on eesmärk toetada muutusi, mis aitavad Eesti majandust ajakohastada ja kohalikku kapitaliturgu arendada.

SmartCapi Riskikapitalifondi vara investeeritakse Eesti fookusega riskikapitalifondidesse, mis arendavad innovaatilisi rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtteid või rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse, millel on Eesti innovaatiliste rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga ettevõtete ökosüsteemile oluline väärtust lisav komponent. SmartCapi Riskikapitalifondi portfell onnähtav siin.

SmartCapi Riskikapitalifondi ametlik nimetus SmartCap Venture Capital Fund.

Eesmärk

Suurendada omakapitali kättesaadavust Eesti IKT-sektori ettevõtetele.

Maht

Fondi varade turuväärtus on ligikaudu 95 miljonit eurot, mida investeeritakse läbi erasektori riskikapitalifondide.

Investeerimisfookus

Seemnefaas, varajane faas, kasvufaas

Kestvus

Tähtajatu (evergreen)

Tulemus

Eesti IKT-sektori ettevõtete rahastamine toimub tõrgeteta.

SmartCapi Riskikapitalifondi majandusaasta aruanded