SmartCapi Rohefondi peamine eesmärk on parandada kapitali kättesaadavust uuenduslike rohetehnoloogiate arendamisel, tehes seda läbi fondi- või otseinvesteeringute uuenduslikesse ja teadusmahukatesse rohetehnoloogia ettevõtetesse.

Rohefond loodi eesmärgiga parandada riskikapitali kättesaadavust uute rohetehnoloogiate väljatöötamiseks läbi uuenduslike ja/või teadusmahukate rohetehnoloogia ettevõtete rahastamise. Rohefondi eesmärgiks on panustada nii pikaajalise arengustrateegia “Eesti 2035” kui ka Euroopa Liidu taksonoomiamääruse artiklis 9 loetletud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse.

Rohefondi investeerimistegevuse esmane fookus on kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti varase faasi rohetehnoloogiaettevõtete toetamine, mis tegutsevad ühes või mitmes strateegilises majandusharus (energeetika, põllumajandus, toidutööstus, transport ja logistika, materjali- ja keemiatööstus ja keskkond). Rohetehnoloogia ettevõtted peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • ettevõte arendab uuenduslikke ja/või teadusmahukaid tehnoloogiaid;
 • ja see tehnoloogia panustab vähemalt ühe keskkonnaeesmärgi täitmisesse järgmistest:
  • kliimamuutuste leevendamine,
  • kliimamuutustega kohanemine,
  • vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse,
  • üleminek ringmajandusele,
  • saastuse vältimine ja tõrje,
  • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Rohefondi investeeringute eesmärk on ühelt poolt kõrgeim võimalik investeeringute tasuvus ja teisalt läbimurdeliste tehnoloogiate loomise toetamine, mis aitavad kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele. 

Eesmärk

Parandada Eesti rohetehnoloogia ettevõtete rahastusvõimalusi.

Fondi maht

100 miljonit eurot, mida investeeritakse läbi erasektori riskikapitalifondide ja otse ettevõtetesse.

Investeerimisfookus

* Seemnefaas * Varajane faas * Kasvufaas

Investeerimisperiood

2022-2026

Tulemus

Rohetehnoloogia ettevõtete rahastamine toimub tõrgeteta.

Rohefondi investeeringud fondidesse

Rohefondile seatud eesmärkide saavutamiseks otsib SmartCap partneriteks erafondivalitsejaid, kellel on oluline kohalolek Eestis ning kelle investeerimisfookuses on Eesti ettevõtted. Investeeringute laiem eesmärk on kohaliku kapitalituru arendamine ja kohaliku majanduse ajakohastamine ning aktuaalsete keskkonnaküsimuste laiem teadvustamine. Eeldame oma koostööpartneritelt sisemist indu ja kogemust panustada rohetehnoloogiate arendamisse ja seeläbi aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele ning kliimaeesmärkide saavutamisele. Väga oodatud on investeerimiskogemus iduettevõtetesse.

Rohefondi fondiinvesteeringute esimese sammuna kavandab SmartCap kahte 20 miljoni euro suurust ankurinvesteeringut teineteisega mitte seotud erafondivalitsejasse, mis valitakse avalikul konkursil ülesandega rajada ja valitseda vastavaid rohetehnoloogia fonde. SmartCap kuulutas avaliku konkursi fondivalitsejate leidmiseks välja 6. septembril 2022. 

Rohefondi investeeringud ettevõtetesse

Rohefondile seatud eesmärkide saavutamiseks on SmartCap valmis investeerima koos erainvestoritega innovaatilistesse ja/või teadus- ja tehnoloogiamahukatesse Eesti varase faasi rohetehnoloogia ettevõtetesse, kes arendavad läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid, mis aitavad kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele ja saavutada kliimaneutraalset ringmajandust.

31.oktoobril avalikustas SmartCap Rohetehnoloogia Investeerimisprogrammi (GTIP) tingimused, millest SmartCap lähtub rohetehnoloogia ettevõtetesse investeeringute tegemisel. Meie eesmärk on pakkuda otseinvesteeringuid kogumahus 20 miljonit eurot kuni 2024.aasta lõpuni. Detailsed GTIP tingimused leiate siit.

SmartCapi Rohefondi aruanded

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.