laboratory

Ettevõttele

SmartCap investeerib koos erainvestoritega innovaatilistesse ja/või teadus- ja tehnoloogiamahukatesse Eesti varase faasi rohetehnoloogia ettevõtetesse, kes arendavad läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid, mis aitavad kaasa kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele ja keskkonnaprobleemide lahendamisele.

31.oktoobril 2022 avalikustas SmartCap Rohetehnoloogia Investeerimisprogrammi tingimused, millest SmartCap lähtub rohetehnoloogia ettevõtetesse investeeringute tegemisel. Meie eesmärk on pakkuda otseinvesteeringuid kogumahus 20 miljonit eurot kuni 2024.aasta lõpuni. Detailsed investeerimisprogrammi tingimused leiate siit.