Startup Estonia teaduskiirendi

SmartCap viib alates 2021.aasta algusest ellu Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Tervisetehnoloogiate teaduskiirendi

Lepingu teaduskiirendi loomiseks tervisetehnoloogiate valdkonnas sõlmis SmartCap 2022. aasta märtsis hanke võitnud Tartu Ülikooli konsortsiumiga, kuhu kuuluvad lisaks Tartu Ülikoolile ka TalTech, Tartu Teaduspark ning Tallinna Teaduspark Tehnopol. Kiirendi loomise eesmärk on aidata Eesti tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna mõjukatel ideedel, teadmistel ning innovatsioonil jõuda äriliste tulemusteni ning igapäevastesse toodetesse ja teenustesse. Raamlepingu tegevused viiakse ellu 2023. aasta lõpuks.

Ressursside väärindamise teaduskiirendi

Täiendavalt on SmartCap ette valmistamas hanget nutika spetsialiseerumise ressursside väärindamise kasvuvaldkonnas teise teaduskiirendi loomiseks.

SmartCapi Startup Estonia programmi tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest projekti EU60971 raames.