Startup Estonia teaduskiirendi

SmartCap viib alates 2021.aasta algusest ellu Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Tervisetehnoloogiate teaduskiirendi

Lepingu teaduskiirendi loomiseks tervisetehnoloogiate valdkonnas sõlmis SmartCap 2022. aasta märtsis hanke võitnud Tartu Ülikooli konsortsiumiga, kuhu kuuluvad lisaks Tartu Ülikoolile ka TalTech, Tartu Teaduspark ning Tallinna Teaduspark Tehnopol. Kiirendi loomise eesmärk on aidata Eesti tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna mõjukatel ideedel, teadmistel ning innovatsioonil jõuda äriliste tulemusteni ning igapäevastesse toodetesse ja teenustesse. Raamlepingu tegevused viidi ellu 2023. aasta oktoobri lõpuks. Lisainfo: https://www.healthtechestonia.ee

Ressursside väärindamise teaduskiirendi

SmartCapi 2022. aasta juunis välja kuulutatud hankele, mille eesmärk oli leida rohetehnoloogiatele suunatud teaduskiirendi vedaja, ei esitatud nõuetelevastavaid pakkumisi.

 

SmartCap kuulutas juuni alguses välja teaduskiirendi loomise hanke, mis oli suunatud ressursside väärindamise kasvuvaldkonnale ehk muuhulgas ressursitõhusale ehitusele, bio-, kliima- ja keskkonnatehnoloogiatele ning maavarade väärindamisele.Teaduskiirendi läbiviija pidi välja töötama ning pakkuma teadmuspõhistele ettevõtjatele äriarendusprogrammi koos vajalike prototüüpide arendamise teenuste ning mentorite kasutamise võimalustega.

 

SmartCapi korraldatud riigihankele laekus 4. juuli 2022 tähtajaks üks pakkumus, mis ei vastanud hanketingimustes esitatud nõuetele. Seega pidi hankekomisjon 26. juuli otsusega pakkumuse tagasi lükkama ning planeeritud kiirendit paraku ei looda.

 

Hankega planeeritud eelarve jääb kiirendi loomiseks kasutamata ning läheb tagasi Startup Estonia programmi üldeelarvesse sektori teisteks arendavateks tegevusteks.