Vastutustundlik investeerimine

Käitume vastavalt seatud ootustele. Samal ajal, kui me eeldame, et meie portfellis olevad ettevõtted kasvatavad oma ESG-alast suutlikkust, jälgime ka iseenda keskkonna-, sotsiaalse- ja juhtimisalaste tulemuste parandamist. SmartCap integreerib vastutustundlikkuse põhimõtted tööprotsessidesse muutes jätkusuutlikkuse põhimõtte igapäeva tegevuste osaks.

Mõned fookusvaldkonnad:

  • Jälgime CO2 heitkoguseid ning vähendame oma tegevuste keskkonnajalajälge
  • Tagame töötajate heaolu
  • Järgime võrdsete võimaluste ja õiglase kohtlemise põhimõtteid
  • Loome sisukad ja tasakaalukad suhted kogukondade ning sidusrühmadega
  • Ootame koostööpartneritelt kõrgest ärieetikast ja vastutustundlikkuse põhimõtetest kinnipidamist
  • Edendame hea ühingujuhtimise tava ja eetika järgimist

Detailsema huvi korral on info kättesaadav ingliskeelsel lehel, mis hõlmab investorile ja ettevõtjale suunatud infot investeerimise protsessi ning lõppenud investeerimiskonkurside kohta.