Uudised ja analüüsid

Eestis luuakse uus kõrgtehnoloogia investeerimisfond

Eesti riigile kuuluv riskikapitali fondivalitseja SmartCap kuulutas välja konkursi, et leida erafondivalitseja loodavale Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondile, mis hakkab investeerima kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse.

SmartCap paigutab riigipoolse ankurinvesteeringuna fondi 15 miljonit eurot ning sellele lisaks peab fondivalitseja kaasama ka erakapitali. Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fond hakkab investeerima ettevõtetesse, mille toode või teenus ning ärimudel põhinevad ennekõike teadus- ja arendustööl ning sellega kaasneval intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel.

Tegemist on Eesti esimese kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele suunatud fondiga, mille loomine on SmartCapi juhatuse liikme ja fondijuhi Sille Pettai sõnul iduettevõtete ökosüsteemi kujundav ja mitmekesistav samm. ”Alustavate kõrgtehnoloogiliste ettevõtete jaoks on kohaliku kannatliku kapitali olemasolu kriitilise tähtsusega, kuna sellest sõltub, kas teadusprojektist jõutakse äriprojektini ja turule,” sõnas Pettai.

Kõrgtehnoloogilised valdkonnad väljaspool tarkvara valdkonda on Pettai sõnul täna Eestis alarahastatud, mis tuleb peamiselt nende suurest kapitalimahukusest, pikemast toote või teenuse arendustsüklist ja tootlikkuse saavutamise perioodist, samuti kõrgemast tehnoloogiariskist ning investorite vähesest kogemusest spetsiifilisi teadmisi eeldavates teadusmahukates valdkondades.

Erafondivalitseja leitakse avaliku konkursi käigus. SmartCap ootab konkursile kandideerima nii hetkel juba tegutsevaid riskikapitali fondijuhte Eestist ja välismaalt kui ka esmakordseid meeskondi. Fondivalitseja valikul hinnatakse muuhulgas nii fondivalitseja meeskonda kui ka kavandatavat investeerimisstrateegiat ja loodava fondi tingimusi.

Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondi valitseja peab lisaks SmartCapi ankurinvesteeringule kaasama fondi ka erainvestorite raha. “Riigi kui ankurinvestori panus annab erainvestoritele vajaliku kindluse ja teeb sisenemisbarjääri madalamaks, seetõttu ootame kandideerima meeskondi, kes on võimelised kaasama loodavasse fondi ka erakapitali,” lisas Pettai.

Loodava fondi valitseja valikuprotsess on planeeritud läbi viia 2021. aasta kolmanda kvartali lõpuks. Huviavalduste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021. Lisainfot konkursi tingimuste kohta leiab SmartCapi kodulehelt: https://smartcap.ee/open-calls/deeptech/.