SmartCapi eesmärgiks on investeerida riskikapitalifondide kaudu alustavatesse teadus- ja tehnoloogiamahukatesse Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse.

Mõju

Meie eesmärgiks on arendada Eesti riskikapitaliturgu ja aidata kaasa Eesti majanduskasvule.

Kasumlikkus

Meie eesmärgiks on olla isemajandav ja teenida investorile turutasemel pikaajalist investeerimistulu.

Tegutseme vastavalt turutingimustele

Iga investeering tehakse koostöös ja võrdsetel tingimustel koos erainvestoritega.

Vastutus igapäevases tegevuses

Me järgime investeerimisotsuseid tehes vastutustundliku investeerimise põhimõtteid. SmartCap on pälvinud vastutustundliku ettevõtluse indeksi hõbetaseme.