laboratory

Rohetehnoloogiafondi konkurss 2022/09

SmartCap kuulutas 6. septembril välja avaliku konkursi kahe erakapitalifondi leidmiseks, kelle ülesandeks on luua kaks rohetehnoloogia investeerimisfondi. SmartCap suunab Rohefondist mõlemasse uude fondi ankurinvesteeringutena 20 miljonit eurot.

SmartCap Rohefondi ankurinvesteeringute toel rajatavate uute fondide peamine eesmärk on suurendada riskikapitali kättesaadavust kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti varase faasi rohetehnoloogia ettevõtetele. Tulevastelt fondivalitsejatelt oodatakse loodavasse fondi ka erainvestorite raha kaasamist.

 

Huviavalduste esitamise tähtaeg oli 23. detsember 2022. Avalduste esmane hindamine viiakse läbi 2023. aasta esimeses kvartalis, lõplik fondivalitsejate valik on planeeritud 2023.aasta suve lõppu.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.