laboratory

Rohetehnoloogiafondi konkurss 2022/09

SmartCap kuulutas 6. septembril välja avaliku konkursi kahe erakapitalifondi leidmiseks, kelle ülesandeks on luua kaks rohetehnoloogia investeerimisfondi. SmartCap suunab Rohefondist mõlemasse uude fondi ankurinvesteeringutena 20 miljonit eurot.

SmartCap Rohefondi ankurinvesteeringute toel rajatavate uute fondide peamine eesmärk on suurendada riskikapitali kättesaadavust kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti varase faasi rohetehnoloogia ettevõtetele. Tulevastelt fondivalitsejatelt oodatakse loodavasse fondi ka erainvestorite raha kaasamist.

 

Konkursi dokumendid on uuendatud 14. oktoobri 2022 seisuga.

Huviavalduste esitamise tähtaeg on 30. november 2022.

Rohetehnoloogiafondi esmane hindamine kestab kuni 2023.aasta alguseni, lõplik fondivalitsejate valik on planeeritud 2023.aasta suve lõppu.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.