laboratory

Rohefond

SmartCap kuulutas 2022. aasta sügisel välja avaliku konkursi kahe erakapitalifondi leidmiseks, kelle ülesandeks on luua kaks rohetehnoloogia investeerimisfondi. SmartCap suunab Rohefondist mõlemasse uude fondi ankurinvesteeringutena 20 miljonit eurot.

SmartCap Rohefondi ankurinvesteeringute toel rajatavate uute fondide peamine eesmärk on suurendada riskikapitali kättesaadavust kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti varase faasi rohetehnoloogia ettevõtetele. Tulevastelt fondivalitsejatelt oodatakse loodavasse fondi ka erainvestorite raha kaasamist.

 

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.