Startup Day seminari “Go Green!” esitlus

SmartCap ja PwC Eesti viisid 25. augustil Startup Day 2022 raames läbi seminari, mis keskendus Euroopa Liidu kestliku rahastuse taksonoomia reeglitele.

Taksonoomia eesmärk on anda investoritele võimalus suunata oma raha rohelise suunitlusega tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse.

Ähvardava keskkonna- ja kliimakriisi valguses on üha enam investoreid otsimas oma rahale kestlikke väljundeid. Rohetehnoloogiad ja -lahendused muutuvad investoritele üha atraktiivsemaks, kuna need panustavad otseselt keskkonnaeesmärkide saavutamisse.

StartupDay 2022 raames viisid SmartCapi vastavuskontrolli- ja riskijuht Markus Jakobsoo ning PwC Eesti ESG-teenuste juht Merili Vares läbi seminari “Go Green!”. Eesmärk oli tutvustada lähemalt neid nõudmisi, mille alusel kvalifitseerub ettevõte või äriidee rohelisena, millele tuleb selles valguses tähelepanu pöörata ning kuidas suhestub sellesse Euroopa Liidu taksonoomia regulatsioon. Seminari ingliskeelne esitlus on sirvitav allpool ning täismahus allalaetav siit.

taxosem_1
taxosem_2
taxosem_3
taxosem_4
taxosem_5
taxosem_6
taxosem_7
taxosem_8
taxosem_9
taxosem_10
taxosem_11
taxosem_12
taxosem_13
previous arrow
next arrow