Investorid on muutunud nõudlikumaks ja sihitumaks

Viimase kümnendi erakordselt roosilised ajad majanduses, rahanduses ja riskikapitalimaailmas on asendunud ebakindluse, kalli raha ja investorite ettevaatlikkusega.

Siiski on tegemist eeldatavasti lühiajalise tendentsiga, kuid sunnib investoreid seda tõsisemalt valima pikaajaliselt jätkusuutlikke investeerimisstrateegiaid, leidsid StartupDay 2023 paneeldiskussioonis – fotol vasakult paremale – Sille Pettai (SmartCap), Eve Peeterson (Startup Estonia), Troy A. Weeks (McWin Capital Partners), Gerri Kodres (Specialist VC) ning Charles Lorenceau (ACE & Company).

Mõned nopped arutlusest:

  • Tänane turbulents turul rahuneb eeldatavasti järgmise paari aasta jooksul, kuid ilmselt viimasest 15 aastast tuttavat kapitali ülekülluse perioodi enam nähtavas tulevikus ootamas ei ole.
  • Arvestama peab, et riskikapital on endiselt pikaajaline investeering, mitte emotsiooni või hetkemoe pealt tehtud otsus.
  • Start-upid peavad suutma saavutada edu kiiremini olukorras, kus inflatsioon on kiire, kulud kasvanud ja rahakaasamise perspektiiv nigelam.
  • Sõltumata valdkonnast on investorite jaoks jätkuvalt oluline, eriti varases faasis investeeringute puhul keskenduda tugevatele ja pädevatele meeskondadele, investeerida inimeste kvaliteeti.
  • Startupid, kes soovivad kapitali kaasata, peaksid esmalt realistlikult hindama ümbritseva keskkonna tegureid, paika panema pikaajalise strateegia ja kasumiplaani, keskenduma uutele tehnoloogiatele ja andmepõhisusele. 
  • Aeg on start-upidel lisaks erakapitalile pöörata pilgud ka grantide, EL ja riiklike toetuste poole, eriti teadmusmahukate lahenduste puhul.
  • Eesti start-up kogukond on püsinud tugev ning loodud ökosüsteem annab tuge ja hoogustab kasvu ka muutlikel aegadel.
  • Siiski ka Eesti start-up ökosüsteemi vajab paradigma muutust ning selleks on vaja tihedat koostööd valitsuse ja erasektori vahel. Samuti ei piisa enam 10 aastat tagasi eksisteerinud kiirenditest või inkubaatoritest, peame tooma teadusmeeskonnad investoritele ja äriinimestele lähemale, ilma selleta täiendav kasv ja rahvusvahelistumine ei ole realistlik.
  • Kesk- ja Ida-Euroopa idufirmadel on tohutu konkurentsieelis, sest nad on näidanud, et nende pealehakkamine ja vähemaga rohkem tegemine on võimalik.
  • Mida teadusmahukam on lahendus või tehnoloogia, seda rohkem vajame sidemeid oma ökosüsteemi sees ja ka väljaspool asuvate riikidega ja ökosüsteemidega väljaspool. Põhjamaade Tech Valley on täiesti realistlik ambitsioon.

Foto: Edmond Mäll/StartupDay