Eesti investeerib läbi SmartCapi NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Valitsus andis 2. märtsil ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile volituse investeerida läbi riikliku fondivalitseja SmartCap NATO miljardieurosesse innovatsioonifondi 30 miljonit eurot.

Riik investeerib läbi Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCap moodustatud lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid.

„Tänane julgeolekuolukord on märkimisväärselt kasvatanud kaitsevaldkonnas vajadust uute tehnoloogiate järele. Eesti kaitsetööstusel on minu hinnangul väga suur kasvupotentsiaal, veendusin selles ka hiljutisel Garage48 kaitsehäkatonil, ning usun, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Teisalt on kogu Euroopas probleemiks kahese kasutusega ja süvatehnoloogiate alarahastatus. Innovatsioonifond suurendab koostööd NATO riikide vahel ning pakub turvalist rahastamisvõimalust just strateegiliselt oluliste valdkondade arendamiseks,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Süvatehnoloogiate arendamiseks kaitsetööstuse jaoks on täna keeruline turult raha leida, kuna puudub valmisolek pakkuda kapitalimahukate süvatehnoloogiate arendamiseks vajalikku nn kannatlikku kapitali. Eriti keeruline on ettevõtetel, kelle klient on riik, nagu julgeoleku ja kaitsetööstus sageli eeldab, kuna enamasti pole riik valmis ostma prototüüpe, vaid soovib toimivaid valmislahendusi.

SmartCapi juhatuse liikme ja fondijuhi Sille Pettai sõnul annab NATO Innovatsioonifond liikmesriikidele võimaluse horisondil olevate uute tehnoloogiate vaatlemiseks ja ennekõike selliste ettevõtete leidmiseks ja neisse investeerimiseks, millel on selge väljund kommertsturul, kuid ka kahese kasutuse potentsiaal ning võimalik julgeoleku- ja kaitseväljund. Läbi selle saab NATO hoida oma tehnoloogilist paremust ja kindlustada positsiooni tehnoloogilise innovatsiooni vedajana maailmas.

“Täna on meil Eestis edukas innovaatiliste tehnoloogiaettevõtete maastik, silmapaistav ettevõtluskeskkond ning tugev kaitsepoliitika ja riigikaitse. Samas peame endiselt ehitama siia vahele silda ja seni puudub hästi toimiv kaitsevaldkonnas tegutsevate tehnoloogiaettevõtete ökosüsteem,” rääkis Pettai. “SmartCap peab NATO Innovatsioonifondi panustamist oluliseks, et luua siinsetele ettevõtetele ja riskikapitalifondidele eeldused riikide ülesest strateegilisest fondist raha kaasata ning saada ligipääsu unikaalsele võrgustikule ja võimalikule kliendile.”

NATO innovatsioonifondi kogumaht saab olema 1 miljard eurot ning vastav kokkulepe sõlmiti 22 riigi poolt möödunud aasta juunis toimunud NATO tippkohtumisel. Fond alustab investeeringutega 2023. aasta lõpus.

NATO innovatsioonifondis osalemise käivitamine on ette nähtud ka valitsuse tegevusprogrammis 2022–2023.