Kasv saab tulla kestlikesse äriideedesse investeerimisest

Eelmisel aastal ligi 100 miljoni euro suuruse Rohefondi loonud SmartCap annab lähiaastatel rohelistele ja nutikatele äriideedele riskirahaga võimaluse kasvada ning ärgitab innovaatoreid sahtlis seisvaid ja ka uusi kestlikke projekte välja võtma, sest oleme ühiskonnana teadlikumad kui kunagi varem ning valmis muutusi ette võtma.

Just jätkusuutlikud tehnoloogilised lahendused on meie riigi innovatsiooni ja majandusarengu eduloos olulisel kohal ka järgmised 100 aastat.

Eesti on olnud majandusarengu tempo, investeerimisjulguse ja ettevõtlikkuse poolest Euroopa üks lipulaevu juba viimased kümnendid. „Oleme harjunud mõtlema endast kui innovaatilisest e-riigist, kelle läbimurdelised tehnoloogiad leiavad rahvusvaheliselt kasutust ja tunnustust. Näiteid on palju, olgu nendeks meie ettevõtted Wise, Skype, Veriff või Bolt,“ ütleb SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. Ta lisab, et eduloo jätkumiseks vajame aga suunamuutust.

Roheline elukorraldus nõuab tahet, oskusi, aega ja raha 

Viimaste aastate üleilmsed kriisid ja hoogu koguvad kliimaprobleemid on meile üha teravamalt näidanud, et senisest julgemalt on vaja arendada jätkusuutlikke ideid ning tehnoloogiaid. Meie tehnoloogiaettevõtete eduloo jätk, inimeste heaolu ja majandusarengu tempo sõltub Pettai sõnul väga oluliselt rohepöörde elluviimise võimekusest.

„Mõistagi on rohepöörde ja jätkusuutliku kasvu saavutamise võrrandis muutujaid palju – inimeste igapäevased valikud, seadusandlik raamistik, teadlikkuse kasvatamine, ettevõtete oskus ja tahe muutusi ellu viia, kuid kindlasti ka piisava kapitali ja riskivalmiduse olemasolu,“ lausub SmartCapi juhatuse liige. „Seda enam on oluline, et riik siin eeskuju näitab ning teeb läbimõeldud ja eelkõige keskkonda hoidvatesse lahendustesse suunatud investeerimisotsuseid. See tagab, et meil oleks ka kümne aasta pärast kasutada tulevikulahendusi, millel on ühtlasi ekspordipotentsiaal.“

Rohefond investeerib keskkonnaprobleemide lahendamisse

„SmartCap on Eesti kapitaliturgu arendanud juba üle kümne aasta ja oleme jõudnud punkti, kus on võimalik oluliselt täpsemalt adresseerida turu vajadusi. Oleme suunanud oma praeguse fookuse omakapitaliinvesteeringute pakkumise mitmekesistamisele nende ettevõtete jaoks, kes keskenduvad kestlikule majandusmudelile ja kriiside seljatamisele,“ ütleb Pettai. Eelmisel aastal loodud ligi 100 miljoni euro suurune Rohefond on üks oluline samm selles, et toetada keskkonnaprobleemide lahendamist ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamist.

„Eesmärk ei ole lihtsalt uute marginaalse innovaatilise elemendiga roheettevõtete turule toomine, vaid investeeringutega teadusmahukate läbimurdeliste tehnoloogiateni jõudmine. Just need lahendused nõuavad kannatlikku raha, riskivalmidust ja täiendavat kindlust eraraha ligitõmbamiseks,“ märgib Pettai.

Rohefond on tegevusega juba alustanud ja esimeses etapis investeeritakse koos erainvestoritega kahte rohetehnoloogiatele keskendunud riskikapitalifondi. Mõlemasse fondi panustab SmartCap ankurinvestorina 20 miljonit eurot. Ühtlasi alustas SmartCap oktoobri lõpust ka otseinvesteeringute pakkumist Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele, mille kaudu saavad ettevõtted läbi omakapitaliinstrumentide rahastust kokku kuni 20 miljoni euro mahus.

Äriidee peab olema roheline nii vormilt kui ka sisult

Sealjuures on oluline mõista, et rohepesu aeg on möödas. „Oma ettevõtte ja tehnoloogia defineerimisel ja investeeringu küsimisel tuleb silmas pidada, et tegevus peab vastama jätkusuutlikule ja rohelise ettevõtluse põhimõtetele ning seda kogu toote, teenuse või ettevõtte elutsükli jooksul,“ lausub Sille Pettai. Uudsed tehnoloogiad ja ettevõtlus ei saa tulla viisil, mis tolereerib tehnoloogilise ja majandusliku kasu nimel märkimisväärset sotsiaalset, keskkonnaalast või ettevõtte jätkusuutlikkust riivavat kahju.

Pettai usub, et juba vähem kui kümne aasta pärast näeme me esimesi suuremaid muutusi. „Investorite, tarbijate ja laiemalt ühiskonna pilgud on juba pööratud tehnoloogiatele, mis aitavad lahendada globaalseid põletavaid probleeme, kuid uute tehnoloogiate edukas kasutuselevõtt eeldab panust kõigilt osapooltelt. Rohefondi tegevuse tulemusena näeme aga ilmselt juba lähiaastatel uusi Eesti ettevõtteid, keda saadab rahvusvaheline edu ja sellest sündinud kasu kõigile – nii näiteks taastuvenergeetikas, materjalikasutuses või ringmajanduses,“ tõdeb SmartCapi juhatuse liige.

SmartCap investeerib innovaatiliste ja rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtete arengusse ning panustab seeläbi Eesti majanduse ja kohaliku kapitalituru arengusse. Aastani 2026 pakub SmartCapi Rohefond fondide ja otseinvesteeringute kaudu 100 miljonit eurot, et parandada Eesti rohetehnoloogia ettevõtete rahastusvõimalusi. 

Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.