Otsime Euroopa ning Eesti era- ja riskikapitalituru võrdleva turuanalüüsi tegijat

SmartCap otsib üleeuroopalise vaatega era- ja riskikapitalituru võrdleva analüüsi ning Eesti turuanalüüs tegijat, et hinnata era- ja riskikapitalituru arengu väljavaateid ja võimalusi. 

Riigihankega tellitava teenus oodatavaks tulemuseks on ühelt poolt tervikliku arusaama tekitamine silmapaistvate Euroopa era- ja riskikapitaliturgude toimimisest ja arengutasemest. Teisalt on eesmärk saada kompaktne nägemus Eesti era- ja riskikapitaliturust, kitsaskohtadest, võimalustest ning siinsete ettevõtete ja era- ja riskikapitalifondide vajadustest ning kapitali kättesaadavusest. Analüüs peab hõlmama ka võrdlust Eesti era- ja riskikapitalituru sarnasustest, erinevustest, tugevustest ja nõrkustest ning nende põhjustest võrdlusriikide suhtes.

Tööd tellitakse riigihanke tulemusel edukaks osutunud pakkujalt, mille hindamise aluseks on analüütiku töökogemus ning hind. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.oktoober 2023 kell 11 ning lepingu pikkus neli kuud. Eeldatav tööde maksumus on 75 000 eur + km.

Hanke täpsemad tingimused koos järelkuulatava infotunniga leitavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6384064/general-info