Riskiinvestorid näevad suurimat potentsiaali rohe-, kõrgtehnoloogia-, krüpto- ja tervisevaldkondades

Riskikapitaliinvestorite ja -fondide hinnangul on lähiaastate suurima potentsiaaliga idufirmadeks need, kes keskenduvad rohelistele lahendustele, kõrgtehnoloogiatele, krüpto- ja finantsmaailmale ning tervisetehnoloogiatele. 

“Euroopa idusektorit ja riskikapitaliturgu analüüsiva Atomico küsitlusest ilmneb kõnekas seik,et just riskikapitalifondide investorid eelistavad ülekaalukalt keskkonnasäästlikule tulevikule orienteeritud ehk nn planet-positive idusid,” kommenteeris SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “Ligi poolte investorite arvates on juba lähitulevikus kõige suurema potentsiaaliga planet-positive investeeringud ning kolmandiku hinnangul on selleks kõrgtehnoloogilisi lahendusi välja töötavad ettevõtted.”
Kõrgeks hinnatakse ka krüptovääringute ja detsentraliseeritud rahanduse valdkonna ning uudsete tervisetehnoloogiate potentsiaali riskiinvesteeringute lähiaja kõige atraktiivsemate sihtkohtadena. 
“Ka Eesti astub siin Euroopa riskiinvestorite kogukonnaga ühte jalga – tänavu alustab investeeringutega taastekava rahastu abil loodud SmartCapi Rohefond, just äsja märtsis sõlmisime Tartu Ülikooliga lepingu teaduskiirendi loomiseks tervisetehnoloogiate valdkonnas,” rääkis Sille Pettai. 
Samuti on SmartCap Pettai sõnul liikumas edasi Eesti oma kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi loomisega, et aidata kaasa siinsete teaduspõhiste projektide turulejõudmiseni. “Asjaolu, et nii investorite, riskikapitalifondide kui äriinglite poolt nähakse kõrgtehnoloogilistele lahendustele keskendunud ettevõtetes suurt potentsiaali kannustab kindlasti ka meid, et teha Eesti ettevõtetele vajaminev kapital kättesaadavaks,” märkis Sille Pettai.
SmartCap on riigile kuuluv fondivalitseja, kes valitseb kahte lepingulist kinnist alternatiivfondi – SmartCap VC Fond (Riskikapitalifond) ja SmartCap Rohefond. 
SmartCap VC Fondi vara investeeritakse Eesti fookusega riskikapitalifondidesse, mis arendavad innovaatilisi rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtteid või rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse, millel on Eesti innovaatiliste rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga ettevõtete ökosüsteemile oluline väärtust lisav komponent, ning toetavad seeläbi muutusi, mis aitavad Eesti majandust ajakohastada ja kohalikku kapitaliturgu arendada.
Eelmise aasta lõpul moodustatud SmartCap Rohefond alustab investeerimistegevust tänavu ning selle vara investeeritakse Eesti fookusega riskikapitalifondidesse või otse Eesti ettevõtetesse, mis arendavad innovaatilisi teadusmahukaid ettevõtteid ja millede tegevus aitab kaasa keskkonnaprobleemide lahendamist võimaldavate teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisele ja turule toomisele.
Allikas: Atomico State of European Tech 21. Täisraport siin.