SmartCap kaardistab Eesti rohetehnoloogia ettevõtete kapitali kättesaadavust

Euroopa taasterahastu vahenditest 100 miljoni eurose mahuga Rohefondi loov SmartCap analüüsib Eesti rohetehnoloogia ettevõtete ökosüsteemi hetkeolukorda ning kapitali kättesaadavust ja turutõrkeid.

Laboratoorium

Aprillis valmiv ülevaade kaardistab võimalused riikliku investeerimisfondi kaudu rohetehnoloogiate arendamiseks ja ökosüsteemi potentsiaali realiseerimiseks.

“SmartCapil on tänaseks sõlmitud riigiga investeerimisleping, et juba käesoleval aastal Rohefondi esimesed investeeringud turule jõuaksid,” lausus SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. “Samuti oleme hetkel läbi viimas analüüsi ettevõtete vajadustest ja ootustest, aga ka takistustest kapitali kaasamisel. Lisaks soovime kaardistada investorite valmisolekut, eelistusi ja piiravaid asjaolusid omakapitaliinvesteeringute tegemisel rohetehnoloogia ettevõtetesse.”

Hetkel käimasoleva uuringu raames küsitleti rohetehnoloogia vallas tegutsevaid Eesti ettevõtteid ning kapitalituru osalisi eesmärgiga kaardistada hetkeolukord ning täpsustada selle põhjal Rohefondi investeerimisstrateegia osana juba konkreetsemaid valikuid ja investeerimistingimusi.  

“Eesti iduettevõtete ökosüsteem on viimastel aastatel olnud kiiretes muutustes ning tänase turuolukorraga arvestamine on eelduseks Rohefondi tegevuse õnnestumisel. Meie eesmärk on liikuda tempos, et olla esimeste investeeringute tegemiseks valmis selle aasta keskpaigas,” lisas Sille Pettai. 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt selgitas, et Rohefondi asutamine taasterahastu vahenditest on vaid üks, kuid märgiline osa kogu Eesti taastekavast, mis lisaks ettevõtete rohepöördele aitab kaasa ka nende digipöördele ning energiatõhususele ja säästlikele lahendustele kõigis eluvaldkondades. 

“Kui täna võivad digi- ja rohepööre tunduda sõja või kõrgete energiahindade valguses teisejärgulise teemana, siis tegelikkuses on vastupidi. Keerulised olud näitavad selgelt, kui oluline on vähendada meie majanduse energiasõltuvust ja anda hoogu rohetehnoloogiate arengule. Rohefondiga loomegi Eestis eeldused ekspordipotentsiaaliga tulevikutehnoloogiate tekkeks, mis on olulise tähtsusega nii kogu Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisel kui ka Eesti majanduse kaasajastamisel ja innovatsioonivõime tagamisel. Samas mõtleme ka sellele, et innovaatilistel ettevõtetel oleks võimalus Eestis kasvada ilma, et kohaliku kapitali puudus sunniks neid Eestist lahkuma,” avas Andres Sutt plaani tagamaid.   

Turuanalüüsi teostab SmartCapi tellimusel rahvusvaheline konsultatsioonifirma EY. 

SmartCapi nõukogu asutas Rohefondi mullu detsembris. Selle fookuses on innovaatilised teadusmahukad ettevõtted, kelle tegevus aitab kaasa keskkonnaprobleemide lahendamist võimaldavate, kasvuhoonegaaside heidet vähendavate või siduvate uute toodete, teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisele ja turule toomisele.  

SmartCapi Rohefondi kaudu on kuni aastani 2026 kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub ka oodatav erainvestorite panus. Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest. 

SmartCap on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tütarettevõte (KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinenud organisatsiooni juriidiline nimi alates jaanuarist 2022) ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku riskikapitalifondi ja riiklikku investeerimisfondi.