SmartCapi teetähised 2022 – Rohefondi käivitumine ja Riskikapitalifondi portfelliettevõtete taaskordne käiberekord 

Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCapi möödunud aasta märgilisemateks tähisteks olid nüüdseks ka esimeste investeeringuteni jõudnud Rohefondi investeerimistegevusega alustamine ning Riskikapitalifondi investeeringute portfelli kuuluvate iduettevõtete koondkäibe jõudmine 1,32 miljardini. 

“Kindlasti oli meie jaoks 2022. aastal märgiliseim Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest rahastatava 100 miljoni eurose mahuga SmartCapi Rohefondi investeerimistegevuse käivitamine – suve lõpus kuulutasime välja konkursi kahe rohetehnoloogia fondi leidmiseks, millesse mõlemasse teeb SmartCap 20 miljoni eurose ankurinvesteeringu,” rääkis SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “Lisaks alustas SmartCapi Rohefond mullu sügisel otseinvesteeringute programmiga, mille eesmärgiks on  parandada riskikapitali kättesaadavust innovaatilistele ja teadusmahukatele rohetehnoloogiaettevõtetele.” 

Sille Pettai sõnul on SmartCapi Rohefond 2023. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga jõudnud esimeste investeerimislepinguteni otseinvesteeringute programmi raames ning lõpusirgele on jõudmas ka kahe rohetehnoloogiafondi fondivalitseja valimine.  

Riskikapitalifondi investeeringutelt 70 miljonit tööjõumakse

SmartCapi teine oluline tegevusvaldkond on siinse idusektori ökosüsteemi ja kapitalituru edendamine SmartCapi Riskikapitalifondist tehtavate fondiinvesteeringutega. Eelmise, 2022. aasta lõpu seisuga kuulus Riskikapitalifondi investeerimisportfelli kolm Eesti fookusega varase faasi riskikapitalifondi.   

“Aastalõpu seisuga on SmartCap Riskikapitalifond investeerinud läbi fondi- ja otseinvesteeringute kokku 117 iduettevõttesse, mille koondkäive ulatus 1,32 miljardi euroni,” rääkis Sille Pettai. “Märkimisväärselt ehk 900 inimese võrra enam kui aasta varem on portfelli ettevõtetes töökohti, ulatudes aasta lõpus 3200 töötajani. Nende inimeste töötasudelt tasutud tööjõumaksud jõudsid70 miljoni euroni.”  

SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul oli Riskikapitalifondi vaatest üheks märgilisemaks teetähiseks eelmise aasta suvel sõlmitud investeerimisleping kõrgtehnoloogilisse fondi Superangel Two, millesse SmartCap investeeris 15 miljonit eurot. 

Superangel Two fond investeerib ettevõtetesse, kelle toode või teenus ning ärimudel põhinevad ennekõike teadus- ja arendustööl ning sellega kaasneval intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel. “Kõrgtehnoloogiliste valdkondade rahastus jätab seni veel oluliselt soovida. Samas nähakse just teadusmahukate iduettevõtete arendatavates uutes tehnoloogiates homseid edulugusid ja läbimurdelisi lahendusi suurtele globaalsetele väljakutsetele, mistõttu on elulise tähtsusega selliste ettevõtete rahastusvõimaluste parandamine,” lisas Sille Pettai. 

Riskikapitalifondi varade maht ulatus 2022. aasta 31. detsembri seisuga 92 miljoni euroni. 

Ettevalmistused NATO Innovatsioonifondiga liitumiseks  

2022. aasta juunis leppisid 22 NATO liikmesriiki kokku miljardi euro suuruse mahuga NATO Innovatsioonifondi loomises, et ühiselt panustada kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiate arendamisse. Tänavuse aasta alguses otsustas Eesti riik NATO Innovatsioonifondi, mille algatusega on nüüdseks 23. riigina liitunud ka Soome, investeerida läbi SmartCapi Riskikapitalifondi ligi 30 miljonit eurot.  

“NATO Innovatsioonifondi eesmärk on parandada Euroopas rahastuse kättesaadavust kahese kasutusega süvatehnoloogilisi tooteid arendavatelel iduettevõtetele. Läbi Eesti osaluse selles fondis on rahastus kättesaadav ka Eesti ettevõtetele, mistõttu on vägagi tõenäoline, et mõne tulevase suundamuutva tehnoloogia või toote algne idee ja nägemus tulevad just Eestist,” kirjeldas Sille Pettai NATO Innovatsioonifondi potentsiaali Eesti idusektoris.  

Põhifookuste kõrval on SmartCapi peamine kõrvaltegevus Startup Estonia programmi elluviimine kiirendite valdkonnas. 2022. aastal sõlmiti leping Tartu Ülikooli juhitud konsortsiumiga tervisetehnoloogia teaduskiirendi elluviimiseks ning eelmise aasta jooksul valiti kiirendisse 14 projekti, millele pakutakse ärinõustamise ja prototüüpimise teenuseid.   

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb SmartCap Riskikapitalifondi ja SmartCap Rohefondi. SmartCap Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest. 

SmartCap pakub erafondivalitsejatele ankurinvesteeringuid, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada.