SmartCap liitus Rohetiigri võrgustikuga

SmartCap liitus juunis rohelist arenguhüpet toetavate ettevõtete võrgustikuga Rohetiiger.

Green business

SmartCapi juhatuse liikme Mari Vavulski sõnul on Rohetiigriga liitumine otseselt seotud SmartCapi tegevusega kestlikkuse vallas, sh rohetehnoloogiatesse investeeriva Rohefondi valguses.

“Globaalselt on suur osa finantssektorist üha enam väärtustamas keskkonnahoidlikku tegevust, rahastamisotsustes eelistatakse selgelt keskkonnaprobleeme teadvustavaid ettevõtmisi ja projekte ning väärtustatakse jätkusuutlikkust laiemalt,” rääkis Mari Vavulski. “SmartCap on loonud Rohefondi, mille kaudu on kavas lähiaastatel investeerida 100 miljonit eurot uutesse rohetehnoloogiatesse.@

Vavulski lisas, et selle valguses on Rohetiigri võrgustikuga liitumine SmartCapi jaoks igati loogiline samm, andes võimaluse panustada veelgi jõulisemalt rohelise ettevõtluse arendamisse ja laiema teadlikkuse kasvatamisse.

Rohetiiger on 2020. aastal tegutsemist alustanud sektoritevaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on tasakaalus majanduse plaani koostamine, selle õpetamine ja rakendamine. Rohetiiger taotleb rohelist arenguhüpet Eesti ühiskonnas, tehes koostööd neljal suunal – ettevõtjad, avalik sektor, vabakond ja üksikisikud.