Eesti roheidu Cuploop kaasas kaks miljonit eurot, investorite ringis oli ka SmartCapi Rohefond

Korduskasutatavate pakendite ringluseks vajalikku tehnoloogiat arendav rohetehnoloogiaettevõte Cuploop, kaasas investoritelt kaks miljonit eurot, investorite ringis olid SmartCapi Rohefond, Taani mõjuinvesteeringute fond Footprint Firm ja Eesti äriinglid.

Cuploopi missiooniks on populariseerida korduskasutust ning teha see ressursi- ja kuluefektiivselt toimivaks läbi automatiseerimise. Ettevõte keskendub sellele, et korduskasutatavate pakendite tagastamine oleks lõpptarbijale võimalikult lihtne ja mugav, nagu ühekordsete pakenditegi puhul.

SmartCapi juhatuse liikme ja fondijuhi Sille Pettai sõnul on Rohefondi investeeringute eesmärk toetada selliste ettevõtete kasvu, mis töötavad välja kliimaeesmärkide lahendamisele suunatud tulevikutehnoloogiaid ja -lahendusi.

“Cuploopi arendatav tehnoloogia panustab otseselt ühe Euroopa Liidu prioriteetse kliimaeesmärgi saavutamisse ehk aitab luua eeldused ringmajandusele üleminekuks, pikendades pakendite eluiga ning samuti vajaliku infrastruktuuri arendamist nii siin kui ka rahvusvahelistel turgudel – potentsiaal ja selge plaan selleks on ettevõttel olemas, see osutus oluliseks ka  investeerimisotsust tehes” märkis Sille Pettai.

Cuploopi tegevjuht ja kaasasutaja Lauri Luik ütles, et korduskasutuslahendused on maailmas aina enam levinud ning ühekordsed pakendid jäävad peagi vaikselt minevikku. “Isegi, kui tegu on looduses loomulikul teel laguneva ühekordse pakendiga, on selle kasutamine ebaratsionaalne ja ressursimahukas võrreldes pakendiga, mida saab kümneid või isegi sadu kordi uuesti kasutada,” sõnas Luik. Korduskasutatavate pakendite arv maailmas suureneb lähiaastatel märkimisväärselt, kuid siiani puudub vajalik taristu selle haldamiseks. Luige sõnul aitab Cuploopi tehnoloogia korduskasutatavad pakendid kiirelt ja mugavalt kokku korjata ning deposiidiraha kliendi pangakontole tagasi kanda.

Investeerimisvooru esimesteks liitujateks olid Eesti äriinglid (EstBan), suurema osa investeeringust tegid SmartCap läbi Rohefondi otseinvesteeringute programmi ning Taani juurtega mõjuinvesteeringuid tegev Footprint Firm.

’’Äärmiselt tore on näha SmartCapi Rohefondi näol investorit, mis on loodud riskikapitali kättesaadavuse parandamiseks rohetehnoloogiaid arendavatele ettevõtetele ning mis on algse idee baasilt ka sellisena ellu toodud,’’ väljendas Cuploopi tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Christopher Juul rahuolu Rohefondi toel teoks saanud investeeringu üle. Juuli sõnul näitab Cuploopi kogemus, et SmartCapi Rohefondi investeerimispõhimõtted arvestavad täpselt kohalike rohetehnoloogia iduettevõtete probleemide ja vajadustega.

Kaasatud vahenditega plaanib Cuploop parendada oma tehnoloogia töökindlust ning turuvalmis toote lõplikult välja arendada. Samuti suurendatakse kasvukiirust ja tootmisvõimekust, et vastata turu kasvavale nõudlusele. Ettevõte teeb koostööd korduskasutatavate pakendite operaatoritega Eestis, nagu näiteks Eesti Pandipakend ja GreenCup. Samuti on Cuploop alustanud piloote ja projekte suuremate rahvusvaheliste ettevõtetega Hollandis, Hispaanias, Austrias, Taanis ja Leedus, kuhu soovitakse kiiresti laieneda koos oma partneritega.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.