Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) sai uue juhatuse

Assotsiatsiooni (EstVCA) uueks juhatuse esimeheks valiti riskikapitalifondi Superangel investeeringute juht Kaari Kink. Uus juhatus jätkab organisatsiooni ja PE/VC turu arendamist aastatel 2023–2025. Teiste seas valiti juhatusse ka SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

Uus juhatuse esimees Kaari Kink märkis, et erasektori ja riskikapitali mõju innovatsioonile ning jätkusuutliku ärikeskkonna arengule Eestis on äärmiselt oluline. “Mul on au liituda nii silmapaistva ja kogenud juhatusega ning anda oma panus meie ökosüsteemi ambitsioonikasse kasvu. Järgnevatel aastatel jätkame kindlasti rahvusvahelise koostöö edendamist Põhja- ja Baltimaadega ning ülejäänud Euroopaga, keskendudes olulistele tuleviku teemadele nagu jätkusuutlik ja vastutustundlik investeerimine,” sõnas Kink.

EstVCA liikmed valisid järgmiseks kaheks aastaks uue 11-liikmelise juhatuse. Selle koosseisu kuuluvad Kaari Kink Supranglist, Margus Uudam Karma Venturesist, Kristjan Kalda Baltcapist, Sille Pettai Smartcapist, Kristel Raidla-Talur Cobaltist, Hendrik
Reimand 2C Venturesist, Rain Tamm Siena Secondary Fundist, Dag Ainsoo Startup Wise Guyst, Dmitri Ševoldajev KPMG Balticsist, Maarja Pärs Livonia Partnersist ja Sigrid Lii Treialt LHV Varahaldusest.

EstVCA tegevjuhina jätkab Kadri Lindpere. Lindpere sõnul oli EstVCA liikmete hallatavate varade maht möödunud aasta lõpu seisuga üle 3 miljardi euro ning assotsiatsiooniga on liitunud ka mitu välisfondi, kes tahavad siinsel turul aktiivselt investeerida. “Keeruline majandusolukord kõikjal maailmas on toonud väljakutseid ka meie sektorile, kuid EstVCA eesmärk on tagada, et meie regiooni fonditurg jätkaks arengut. Tugevaks fookuseks on koostöö teiste riikidega, läbipaistva õigusliku keskkonna tagamine ja haridusprogrammide jätkumine koostöös ülikoolidega,” ütles Lindpere.

EstVCA värske juhatuse juures hakkab tegutsema ka valdkonna ekspertidest koosnev õigus-regulatiivkeskkonna töörühm. Selle liikmeteks on Kristel Raidla-Talur Cobaltist, Antti Perli Ellex Raidlast, Karola Sisask Miti Solutionsistt, Rolan Jankelevitsh Wallessist ja Maido Lillemets Baltcapist.

 

Foto: EstVCA