SmartCapi Rohefond investeerib rohetehnoloogiafondi 2C Ventures Fund I ankurinvestorina 20 miljonit eurot

SmartCapi Rohefond investeerib Eesti esimesse puhta majanduse tehnoloogiatele keskenduvasse investeerimisfondi 2C Ventures ankurinvestorina 20 miljonit eurot. Kokku 50 miljoni eurose mahuga 2C Ventures eesmärgiks on parandada kapitali kättesaadavust iduettevõtetele, kes arendavad tuleviku puhta majanduse tehnoloogiaid.

“SmartCapi Rohefondi esimene fondiinvesteering ankurinvestorina on suunatud sellele, et mitmekesistada kapitali pakkumist alustavatele innovaatilistele ettevõtetele Eestis ning tugevdada kohalikul kapitaliturul siinset investorkonda uue tulija näol ning luua ühtlasi eeldused edukaks erakapitali kaasamiseks,” lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

2C Ventures poolt käivitatud investeerimisfond on Eesti esimene ainult puhta majanduse tehnoloogiatele (clean tech) keskenduv investeerimisfond, mille kogumaht on 50 miljonit eurot. Fondi eesmärgiks on aidata maailmal toime tulla kliimamuutustega kohanemisega, parandada kapitali kättesaadavust Eesti puhta majanduse ettevõtetele ja muuta kliimaneutraalne majandus Eesti konkurentsieeliseks.

“Teadusmahukate ja reeglina mittetarkvaralisi lahendusi arendavate ettevõtete elutsükkel on tarkvaraidude omast tavaliselt pikem ja kapitalivajadus suurem, mistõttu on sellistel ettevõtetel olnud välise kapitali kaasamine märksa keerulisem. Näeme, et meil on Eestis ja lähiriikides tugevaid idufirmade meeskondi ja lennukaid ideid ning soovime oma fondiga aidata neil maailmaturule jõuda,” rääkis fondi partner Hendrik Reimand.

2C Ventures fond hakkab investeerima Baltikumi ja Põhjamaade puhta majanduse iduettevõtetesse, kuid peamine fookus on aidata Eesti ettevõtteid. Investeeritakse taastuvenergia, jäätmete vähendamise, veemajanduse, ringmajanduse ja muude keskkonnasäästlike tehnoloogiate valdkonna alustavatesse ettevõtetesse. Investeeritav summa ettevõtte kohta on sõltuvalt ettevõtte faasist 300 000 kuni 1 miljoni eurot.

“Vajadus kohaneda kliimamuutustega ning tegutseda keskkonda säästvalt on olnud juba pikka aega nii Eestis kui kogu maailmas igapäevaelu ja globaalsete kokkulepete osa, kuid seda toetavad uued tehnoloogiad ja kestlikud lahendused ei ole aga oodatud tempos turule jõudnud. Muutusi saab kiirendada läbi täpsemalt sihitud ja tarkade investeeringute, seega vastloodud investerimisfond on Eesti turule väga oodatud,” lausus Sille Pettai. “Investeeringud rohelistesse tehnoloogiatesse võiksid olla üheks meie konkurentsieeliseks ja oluliseks ekspordiartikliks ning selliste investeeringutega rahastatud ettevõtted muutuda rohelise majanduse eestvedajaks.“

„2C Ventures meeskonnas on olemas just need eeldused, et edukalt nii Eestis kui meie lähiregioonis potentsiaalikaid puhta majanduse tulevikutehnoloogiaid turul leida, tehnoloogiate arendusse panustada ja oma varasema kogemusega ka ettevõtete rahvusvahelist kasvu toetada,” märkis Pettai.

Ankurinvestori SmartCap Rohefondi kõrval on teisteks investoriteks peamiselt Eesti ettevõtjad tehnoloogia- , energia- , ehituse- ja metsasektorist. 2C Ventures partneriteks on Startup Wise Guys looja Herty Tammo; endine Livonia Partnersi investeerimissteptsialist ja tehnoloogiaettevõtte Katana finantsjuht Hendrik Reimand, endine rahandusminister ja pikaaegne Eleringi juht Taavi Veskimägi ning tehnoloogiaettevõtte Fortumo kaasasutaja ning tehnoloogiainvestor Martin Koppel.

Kokku 100 miljoni eurose mahuga SmartCapi Rohefondi investeerimistegevuse esmane fookus on kõrge kasvupotentsiaaliga Eesti varase faasi rohetehnoloogiaettevõtete toetamine, mis tegutsevad ühes või mitmes strateegilises majandusharus – energeetika, põllumajandus, toidutööstus, transport ja logistika, materjali- ja keemiatööstus ja keskkond.

SmartCapi Rohefond kuulutas 2022. aasta septembris välja konkursi kahe erafondivalitseja leidmiseks, millesse mõlemasse SmartCap teeb ankurinvesteeringu mahus 20 miljonit eurot. Kõrvuti esimese avalikustatud investeeringuga 2C Ventures fondi käivad ettevalmistused ka teise rohetehnoloogiafondi investeeringu lõpule viimiseks, milles SmartCapi Rohefond on ankurinvestor.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.