Valmis süvatehnoloogia ärikiirendite analüüs

SmartCapi tellimusel viis EY 2023. aasta lõpus läbi uuringu, mille eesmärk oli välja tuua rahvusvaheliselt tunnustatud süvatehnoloogia kiirendid, võrrelda neid omavahel ning analüüsida nende edu kriitilisi elemente ja tegevusi, mida pakutakse iduettevõtetele peale kiirendiprogrammi läbimist. Uuringu tulemused on sisendiks Eesti ökosüsteemi arendamisel.

Uuringuga leiti, et ärikiirendite edu tagamiseks on olulised mitmed kriitilised ökosüsteemi elemendid – lisaks mentorlusele peavad neil olema kättesaadavad infrastruktuur ja muud ressursid, nagu näiteks laborid, innovatsioonipargid ning suurettevõtete ja investorite võrgustikud, et toetada kasvavate iduettevõtete tehnoloogilisi ja ärilisi eesmärke.

Valimi kiirendite seas oli tervisetehnoloogia kõige populaarsem sektor, millele järgnesid tehisintellekti- ja kliimatehnoloogiate sektorid näidates ärikiirendite suutlikkust kiiresti kohaneda rahvusvahelise turu trendide ja vajadustega. Uuring toob ka välja, et keskmiselt peaks iga iduettevõtte kohta töötama kiirendis 4-12 inimest, kes aitavad kaasa programmi toimimisele ja piisava toe pakkumisele osalejatele.

Analüüs näitab ka muu hulgas, et vilistlasprogrammid on oluline osa kiirendite tegevuses aidates neil hoida tugevat kogukonda, suurendada vilistlaste kaasatust ja pakkuda iduettevõtetele jätkuvat väärtust. Programmid sageli hõlmavad erinevaid sündmusi, mentorlusvõimalusi, võrgustiku ressursside ja teadmiste kasutamist, mis võimaldavad vilistlastel jätkuvalt saada kasu kiirendis osalemisest ja omada tugevaid sidemeid oma endiste programmikaaslastega ning juhendajate ja mentoritega.

Olulisena tuuakse uuringus välja, et pidevalt arenevas süvatehnoloogia valdkonnas tuleb ärikiirenditel edu saavutamiseks olla paindlik, innovatiivne ja kohanemisvõimeline vastavalt globaalsetele arengutele. Olgu selleks paindlikud osalustasud, kõrgtasemelise arendusteenuse pakkumine või programmide korraldamine virtuaalselt või hübriidis, mõjutatuna globaalsest pandeemiast.

Uuringu valimisse kuulusid 10 ärikiirendit, millest 4 toimisid erarahastuse mudelil, 2 avaliku rahastuse mudelil ning 4 nende kahe kombinatsioonina. Kombineeritud rahastus ühendab erainvestoreid ja avalikku rahastuse.

Uuring viidi läbi SmartCapi eestvedamisel Startup Estonia programmi raames ning tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest projektis EU60971.

Tutvu uuringu tulemustega siin.