SmartCapi Rohefond muudab investeerimisfookust

SmartCap uuendas rohetehnoloogia iduettevõtetele orienteeritud Rohefondi otseinvesteeringute tingimusi, suurendades maksimaalset ühte ettevõttesse tehtava investeeringu mahtu ning nihutades fookuse käibeni jõudnud iduettevõtetele, et panustada nende kasvu ja rahvusvahelisse laienemisse.

“Eesti roheidude huvi 2022. aasta sügisel käivitunud Rohefondi otseinvesteeringute programmi vastu on olnud elav ning tänaseks on SmartCap selle raames koos erainvestoritega rahastanud kuut ettevõtet,” ütles SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

Rohefondist on tänaseks otseinvesteeringu saanud kliimasõbralik põllumajandussektori iduettevõtja eAgronom, elektrilisi kargorattaid arendav Vok Bikes, nutikate hoonetehnoloogiate arendaja Bisly, täppispõllumajanduse idufirma Paul-Tech, korduskasutatavate pakendite ringluseks vajalikku tehnoloogiat arendav Cuploop ning süsihappegaasi süsinikmaterjalideks muundava tehnoloogia looja UP Catalyst.

Rohefondi otseinvesteeringute eesmärk on parandada rohetehnoloogiaid arendavate iduettevõtete kapitali kättesaadavust.  “Hindame siinset turuolukorda pidevalt ja ajakohastame SmartCapi investeerimistingimusi vastavalt ettevõtete muutuvatele vajadustele ja kohaliku rohetehnoloogia sektori tagasisidele ,” ütles Pettai. Uuenenud tingimuste kohaselt liigub Rohefond otseinvesteeringutega mõnevõrra hilisemasse ettevõtete aregufaasi – kui seni olid investeeringud suunatud varases arengufaasis raha kaasavatele ettevõtetele, siis nüüd on Rohefond valmis investeerima ka iduettevõtete hilistes ehk C-seeria rahastusringides, kus ettevõtted on aktiivses laienemisfaasis ja vajavad kapitali kasvu kiirendamiseks.

“Rohefondi otseinvesteeringute fookuse muutmine toob kaasa ka muutused  investeerimissummade suuruses – Rohefondi investeering ühte roheidusse on edaspidi vahemikus 500 000 kuni 5 miljonit eurot,” kirjeldas Sille Pettai. “Sarnaselt varasemale kehtib jätkuvalt printsiip, et Rohefond investeerib ettevõtetesse koos erainvestoritega ning eraraha peab moodustama vähemalt pool sellest rahastusringist, seejuures vähemalt 30 protsenti peab olema ettevõtte jaoks uute erainvestorite panus.”

Sille Pettai sõnul on muudatuste eesmärk tagada parem kapitali kättesaadavus juba esimesed rahastusringid läbinud rohetehnoloogia ettevõtetele, kes vajavad oma toote või teenuse edasiarendamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks järgmist tõuget.

“Tänaseks on Eestis juba loodud ka üks ainult rohetehnoloogiatesse investeeriv riskikapitalifond, 2C Ventures ning 2024. aastal lisandub eelduste kohaselt veel üks fond. Mõlemasse fondi, mis pakuvad rahastust just varase arengufaasi iduettevõtetele, investeerib SmartCap läbi Rohefondi ankurinvestorina 20 miljonit eurot,” rääkis Sille Pettai. “Teisalt on mitmed ettevõtted jõudnud järgmisesse arengufaasi ja suuremate rahastusringideni. Soovime omaltpoolt sellele arengule kaasa aidata ja anda ka erakapitalile kindlust uutes rahastusringides investorite otsimisel.”

SmartCapi Rohefondi investeeringute eesmärk on toetada strateegilistes valdkondades – energeetika, põllumajandus, toidutööstus, transport ja logistika, materjali- ja keemiatööstus, keskkond – tegutsevaid kõrge kasvupotentsiaaliga rohetehnoloogia ettevõtteid. SmartCapi fookuses on ennekõike ettevõtted, mis on keskendunud mitte-tarkvaraliste lahenduste väljatöötamisele ja rohepöörde eesmärkide saavutamisele. Ettevõtted peavad olema asutatud Eestis ning siin ka äritegevust omama.

SmartCapi Rohefondi rahastusest huvitatud ettevõtted saavad investeerimisprogrammi tingimustega tutvuda siin.

100 miljoni eurose mahuga SmartCapi Rohefondi kaudu on koos erainvestoritega kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid kuni aastani 2026. Otseinvesteeringutena plaanib SmartCap omakapitali või konverteeritavate instrumentidena võimaldada ettevõtetele rahastust kuni 20 miljoni euroses mahus.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.

 

 

 

 

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi ja Rohefondi.