Tervisetehnoloogia teaduskiirendi tegevus jõudis lõpule, valmis ka sektori strateegiline arenguplaan

Oktoobris jõudis lõpule SmartCapi ellu kutsutud ning Tartu Ülikooli poolt juhitud pea kaheaastane tervisetehnoloogia teaduskiirendi, mille eesmärk oli teadmuspõhiste iduettevõtete arengu soodustamine.

Tervisetehnoloogia

Kiirendi läbis 14 ettevõtet, kellest mitmed on jõudnud tänaseks oma tooteid või teenuseid märkimisväärselt edasi arendada ning suutnud ka kaasata arenguks vajaliku kapitali. SmartCapi juhatuse liikme Mari Vavulski sõnul näitasid tervisetehnoloogia teaduskiirendi programmi tulemused, et Eesti ülikoolides tehtaval tippteadusel on väga suur potentsiaal jõuda reaalselt ka turule.

“Kiirendi loomise eesmärk oli anda selles osalevatele ettevõtetele täiendav teadmistepagas, kontaktvõrgustik ning ka väike kapitalisüst teadusmahukate äriideede arendamiseks,” ütles Vavulski. “Kiirendisse kandideerisid ja pääsesid osalema tugeva äripotentsiaaliga uudsete ja innovaatiliste tervisetehnoloogiate arendajad, kes on tänaseks juba jõudnud oma tootearendustsükliga väga suure sammu edasi, kogunud vajalikke rahvusvahelisi kontakte ning kaasanud ka kapitali, mis on tugev alus turule jõudmiseks,” kirjeldas Vavulski.

Lisaks valmis koostöölepingu raames plaan tervisetehnoloogia sektori arendamiseks perioodiks 2023-2025. Ambitsioonika plaani eesmärk on jõuda kümnendi lõpuks kahesaja tervisetehnoloogia valdkonnas tegutseva ettevõtteni. Tegevusplaan näeb muuhulgas ette ülikoolide ning teiste teadus- ja arendusasutuste tehnosiirdeprogrammide arendamist. Lisaks kavatsetakse tihendada koostööd haiglate ja ülikoolide vahel, töötada välja uued ja selged regulatsioonid, toetada eksporti, suurendada valdkonnas tegutsevate inimeste arvu ja oskusi ning parandada rahastusvõimalusi.

Kiirendi ja arengustrateegia loomise eesmärk oli pakkuda sihitud teenuseid teadusmahukaid tervisetehnoloogiaid arendavatele iduettevõtetele ning ökosüsteemile tervikuna. Tervisetehnoloogia kiirendi loomist vedas Tartu Ülikool, kaasates ka TalTech’i, Tartu Teaduspargi ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli.

SmartCap kuulutas 2021. aasta oktoobris välja konkursi kiirendi loomiseks ning ökosüsteemi edendamiseks Eestis. Tervisetehnoloogiate ja -teenuste hankele esitati kaks pakkumust, mille võitis Tartu Ülikool.

SmartCapi ja Tartu Ülikooli vahelise lepingu mahuks on 686 100 eurot (lisandub käibemaks). Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames.

Lisainfo:

Tervistehnoloogia teaduskiirendi koduleht on siin ning info esimese lennu kohta siin ja teise lennu kohta siin.