2021. aasta oli fondiinvesteeringute turul aktiivne, SmartCap lõi uue 100 miljonilise mahuga Rohefondi

Vaatamata jätkuvale koroonapandeemiale kujunes möödunud aasta Eesti iduettevõtetesse investeerivale SmartCapile tulemuslikuks – läbi fondi- ja otseinvesteeringute jõudsid SmartCapi Riskikapitalifondi investeeringud 2021. aasta lõpu seisuga enam kui saja ettevõtteni kogukäibega ligi 850 miljonit eurot.

Tallinn

Märkimisväärsete arengutena langes eelmisse aastasse 100 miljoni eurose riikliku Rohefondi loomine, kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse investeeriva erafondi valik ja teaduskiirendi ellukutsumine.

“Eesti iduettevõtetele ja SmartCapile oli möödunud aasta tulemuslik ja kasvuväljavaated endiselt head. Turul valitses optimism ja investorite huvi oli endiselt kõrge. Eesti iduettevõtted näitasid silmapaistvaid numbreid nii investoritelt raha kaasamisel kui ka käibe kasvul – raha kaasati kokku ligi miljard eurot, mis on üle kahe korra rohkem kui varasemalt,” lausus SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. “Idusektori kogukäive ulatus 1,4 miljardi euroni, mis oli ka ligi kaks korda rohkem kui aasta varem.”

Sille Pettai sõnul juhindus SmartCap  2021. aasta tegevustes riigi poolt seatud strateegilistest eesmärkidest – aidata ambitsioonikatel ja uuenduslikel Eesti ettevõtetel kasvada ning panustada sobiliku ökosüsteemi loomisesse, samuti arendada Eesti kapitaliturgu laiemalt riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu. 

“SmartCapi Riskikapitalifondi investeerimisportfellis oli mullu kaks Eesti fookusega varase faasi riskikapitalifondi – Tera Ventures I ja Superangel One. Riskikapitalifondi investeeringud olid möödunud aasta lõpu seisuga jõudnud läbi fondi- või otseinvesteeringute 116 ettevõttesse,” lausus SmartCapi juhatusel iige. “Meie portfelli kuuluvate ettevõtete koondkäive oli 2021. aastal 850 miljonit eurot, võrrelduna aasta varasema 400 miljoni euroga, mis on enam kui kahekordne kasv. Suurimaks panustajaks käibekasvus oli sarnaselt Eesti turu kogustatistikale Bolt.” 

SmartCapi Riskikapitalifondi portfelli ettevõtetes töötas aasta lõpu seisuga pea 2300 inimest, mis on kolmandiku võrra enam kui aasta varem. Tööjõumakse tasuti nende ettevõtete poolt ligi 40 miljonit eurot ehk 40% enam kui 2020. aastal. Riskikapitalifondi valitsetavate varade maht ulatus 70 miljoni euroni. 

“SmartCapi investeeringute eesmärk on innovaatiliste ja rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtete arengu taganttõukamine, et seeläbi panustada nii Eesti majandusse laiemalt kui ka kohaliku kapitalituru arengusse,” lausus Sille Pettai. “Mullused tulemused annavad taaskord tunnistust sellest, et Eestis on suure potentsiaaliga ettevõtteid, kes suudavad riskiraha toel kasvada, siin uusi töökohti luua ning kinnistada Eesti kuvandit edukate idufirmade kasvulavana.” 

Möödunud aasta üheks olulisimaks tähiseks oli SmartCapi Rohefondi loomine 2021. aasta detsembris. Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu toel asutatud Rohefondi üks eesmärke on rohepöördeks vajalike pikaajaliste investeeringute pakkumine, investeerimistegevusega alustatakse kavakohaselt tänavu.

“Taasterahastu vahenditest loodud 100 miljoni eurose mahuga fondist plaanime investeerida eelkõige läbi riskikapitalifondide ettevõtetesse, mis tegelevad keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamiseks mõeldud rohetehnoloogiate loomisega,” rääkis Sille Pettai. “Rohefondi näol tahame anda hoogu nendele ettevõtetele, kel on potentsiaali, aga äriidee vajab kannatlikku raha ja pikka vaadet. Ka erainvestorid on valmis kaasa tulema, kui aitame neil riske jagada.”

SmartCap tegi mullu ka ettevalmistusi tervisetehnoloogiate ja rohetehnoloogiate edendamisele orienteeritud teaduskiirendite loomiseks. Tervisetehnoloogiate teaduskiirendi lepinguni jõudis SmartCap tänavu märtsis koos Tartu Ülikooli juhitava konsortsiumiga (konsortsiumis lisaks veel TalTech, Tartu Teaduspark ja Teaduspark Tehnopol). Kiirendit rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames. 

Investeerimistegevuse vallas viis SmartCap 2021. aastal läbi kõrgtehnoloogilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud riskikapitalifondi konkursi eesmärgiga leida fondivalitseja, kelle asutatavasse fondi investeerib SmartCap 15 miljonit eurot.

“Turuosaliste huvi kõrgtehnoloogia investeerimisfondi valitseja konkursi vastu oli kõrge ja avalduse konkursil osalemiseks esitas kuus meeskonda. Konkursi tulemusel sõlmisime fondivalitseja lepingu aruandeaasta järgselt tänavu juunis – SmartCap paigutab loodavasse fondi riigipoolse ankurinvesteeringuna 15 miljonit eurot, millele lisaks kaasab fondivalitseja Superangel erakapitali,” lisas Sille Pettai.  

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi  ja Rohefondi. SmartCap pakub erafondivalitsejatele ankurinvesteeringuid, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada.