SmartCap otsib teaduskiirendi vedajat

SmartCap otsib hankega teaduskiirendi vedajat, eesmärgiga arendada teadmuspõhiste meeskondade valmisolekut oma äriideega turule jõuda. Kiirendi on suunatud rohetehnoloogia ja loodusressursside väärindamise valdkonna ettevõtjatele.

Teaduskiirendi ellukutsumine toetab Eesti ambitsiooni ja potentsiaali olla teadmusmahuka ettevõtluse eestvedaja ning rohetehnoloogiate globaalne kasvulava,“ lausus SmartCapi juhatuse liige Mari Vavulski. Kiirendi on suunatud ressursside väärindamise kasvuvaldkonnale ehk muuhulgas ressursitõhusale ehitusele, bio-, kliima- ja keskkonnatehnoloogiatele ning maavarade väärindamisele.

„Ootame hankes osalema oma ala professionaale koondavaid koostööpartnereid, kes oleksid valmis teadmuspõhistele ettevõtjatele pakkuma tuge nende arengus, toodete väljatöötamises ning turule tulemises,“ lisas SmartCapi juhatuse liige. „Kiirendi eesmärk on leida üles tugeva äripotentsiaaliga teadussaavutused ning aidata neil saavutada ühelt poolt oluline arenguhüpe kui ka teisalt töötada välja pikemaajaline arenguplaan.“

Teaduskiirendi läbiviija peab välja töötama ning pakkuma teadmuspõhistele ettevõtjatele äriarendusprogrammi koos vajalike teenuste ning mentorite kasutamise võimalustega. Programmi raames tuleb luua terviklik kiirendi kontseptsioon, mis hõlmab ka esmast tootekontseptsiooni- ja äriarendamise teenuseid.

„Värskelt SmartCapi tellimusel läbi viidud uuring ettevõtjate ja investorite seas kinnitas, et lisaks kapitali kättesaadavusele ootavad ettevõtjad just eelkõige teadmisi ja tuge rohetehnoloogiate väljaarendamiseks, alates meeskondade kokkupanemisest kuni lahenduste valideerimiseni,“ selgitas Vavulski lisades, et loodav kiirendi peaks neid kitsaskohti leevendama.

Teadmuspõhiste ettevõtete arendusprogrammi elluviimist rahastatakse maksimaalselt kuni 700 000 euro ulatuses.

Hankedokumendid ja lisainfo on kättesaadav siit, samas on registreerimine ka 10. juuni infotunnile.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. juuli 2022.
SmartCap pakub erafondivalitsejatele ankurinvesteeringuid, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. Hange viiakse läbi SmartCapi Startup Estonia programmi raames ning tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest projektis EU60971.