SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute tingimused selguvad oktoobri lõpuks

Innovaatiliste rohetehnoloogiate, -teenuste ja -toodete turuletuleku kiirendamiseks loodud SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute põhitingimused töötatakse välja ja avalikustatakse oktoobrikuu jooksul.

“2021. aasta lõpus asutatud SmartCapi Rohefondi eesmärk on parandada riskikapitali kättesaadavust varase faasi Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele – nii läbi erasektori riskikapitalifondide kui otseinvesteeringutena iduettevõtetesse,” lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondivalitseja Sille Pettai.

Septembris kuulutas SmartCap välja konkursi erafondivalitsejate leidmiseks kahele loodavale rohetehnoloogia riskikapitalifondile. Samaaegselt on SmartCap valmistamas ette SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute põhitingimusi, sest Eesti rohetehnoloogia ettevõtetel on täna ilmne nõudlus riskikapitaliinvesteeringute järele, mille kättesaadavus siinsel turul pole seni piisav.

“SmartCapi eesmärk on esimeses järgus – sihiga kuni 2024. aasta lõpuni – teha otseinvesteeringuid mahus kuni 20 miljonit eurot,” kirjeldas Sille Pettai. “Meie soov on avaldada otseinvesteeringute põhitingimused koos ettevõtetele mõeldud muu rahastuse taotlemist puudutava infoga oktoobri lõpuks.”

Aasta alguses viisid SmartCap ja EY rohetehnoloogia ettevõtete ja investorite seas läbi uuringu hindamaks kapitali kättesaadavust Eesti rohetehnoloogia ettevõtetes. 

Roheuuringu tulemused osundasid, et siinsete rohetehnoloogia ettevõtete ärimudel, mille tegevuse fookuses ei ole tarkvaraarendus, on üldiselt investoritele vähem atraktiivne ja liiga aeganõudev. Seetõttu on just riigil oluline roll kapitali kättesaadavuse parandamisel ja kapitali pakkumise mitmekesistamiselning sellega ka erainvestorite kaasamisel.

SmartCapi Rohefondi kaudu – kogumahuga 100 miljonit eurot – on plaanis pakkuda koos erainvestoritega omakapitaliinvesteeringuid läbi erasektori riskikapitalifondide ja otseinvesteeringutena ettevõtetesse kuni aastani 2026. 

Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.