SmartCapi tunnustati taaskord Vastutustundliku Ettevõtte hõbemärgisega

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas SmartCapi tegevuste eest kestlikkuse vallas Vastutustundliku Ettevõtte hõbemärgisega. Tegemist on Eesti mainekaima tunnustusega ettevõtetele nende tegevuste eest kestlikkuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse valdkonnas.

SmartCap pälvis juhatuse liikme Mari Vavulski sõnul Vastutustundliku Ettevõtte hõbemärgise tänavu juba teistkordselt – esimest korda osales SmartCap CSR-indeksi hindamisel 2021. aastal ning ka toona tunnustati ettevõtet hõbemärgisega.

“SmartCapi missiooniks on arendada Eesti riskikapitaliturgu, aidates siinsetel ambitsioonikatel iduettevõtetel kasvada. Meie investeerimistegevuse lahutamatuks osaks on ka kestlikkuse printsiipide järgimine – seda nii läbi SmartCapi Riskikapitalifondi kui veelgi enam läbi 2023. aastal käivitatud SmartCapi Rohefondi,” lausus Mari Vavulski. “SmartCapi Rohefondi eesmärk on investeerida neisse varase faasi Eesti iduettevõtetesse, kes arendavad läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid, mis aitavad kaasa kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele ja keskkonnaprobleemide lahendamisele.”

Lisaks investeerimistegevusele on SmartCapis oluline ka ettevõtte igapäevane vastutustundlik tegutsemine.

“Selleks on ettevõttes mõõdetud keskkonna jalajälg ning olulised mõjukohad ning majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tegurite järgimine igapäevategevuses on ettevõttes olulisel kohal,” rääkis SmartCapi juhatuse liige. ” SmartCapi eesmärk on panustada jätkusuutliku tuleviku kujundamisse ning avaldada teadlikku positiivset mõju meie ühiskonna erinevatele aspektidele. Ootame nende põhimõtete järgimist ka oma partneritelt.”

Vastutustundliku Ettevõtluse indeksi metoodika on arendatud koostöös rahvusvaheliste ekspertidega, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke.