UP Catalyst kaasas 4 miljonit eurot vähendamaks Euroopa sõltuvust Hiina päritolu süsinikmaterjalidest

Süsihappegaasi süsinikmaterjalideks muundava tehnoloogia arendaja UP Catalyst kaasas oma revolutsioonilise tehnoloogia arendamiseks seemnefaasis 4 miljonit eurot.

Rahastusring langes aega, mil Hiina teatas kavatsusest piirata grafiidi eksporti, mis omakorda on tõstnud teravalt tähelepanu alla vajaduse leida alternatiive akude tootmisel vajaliku toormaterjali saamiseks. Tegemist on eriti akuutse väljakutsega just Euroopale, kus vajaminevast grafiidist imporditakse 99 protsenti.

Rahastuse toel rajatakse pilootprojektina tööstuslik reaktor, mis on võimeline töötlema aastas 100 tonni CO2 ning toota sellest 27 tonni süsinikmaterjale. UP Catalystist saab selle sammuga maailma suurim keskkonnasäästliku grafiidi tootja.

Rahastuse kaasamist juhtis Berliini päritolu kliimatehnoloogia riskikapitalifond Extantia, rahastusringis osalesid ka SmartCapi Rohefond ning olemasolevad investorid. Varasemast on UP Catalysti osanike ringis juba Sunly, Little Green Fund, Scottish Baltic Invest ja UniTartu Ventures.

Potentsiaal täita kuni 20% Euroopa toormaterjali vajadusest

“Edukas rahastusring on meie jaoks märgilise tähisega teekonnal, mille lõppeesmärgiks on aastaks 2030. võimaldada toota 4 miljonit elektriautode akut CO2st väärindatud grafiidiga. See tähendaks, et suudame tarnida orienteeruvalt 20% Euroopas elektriautode akude tootmiseks vajalikust süsinikust,” lausus UP Catalysti tegevjuht Gary Urb.

“Arvestades  ootusi, mida transpordisektori dekarboniseerimisel pannakse just elektriautodele üleminekule, on nende tootmise juures üha enam tähelepanu all suurima ökojalajäljega komponent ehk akud,” lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “UP Catalyst, mille meeskonnas on aukartustäratavalt palju doktorikraadiga teadlasi, arendab revolutsioonilist kõrgtehnoloogilist lahendust, mis kogub üheltpoolt kokku emiteeritavat süsihappegaasi ning muundab selle ühtlasi väärtuslikuks toormaterjaliks, aidates nii akude tootmist jätkusuutlikumaks muuta.”

Extantia partneri Yair Reemi sõnul muudab UP Catalysti tehnoloogia kogu tänast arusaama grafiidi tootmisest, vältides keskkonnakahjulike fossiilkütustel põhinevaid tehnoloogiaid. “Hiina ekspordipiirangud pole selles valguses mitte turutõrkeks, vaid Euroopa roheinnovatsiooni taganttõukajaks. UP Catalyst on selles valdkonnas suunanäitaja, olles valmis pakkuma tarnekindlat ning konkurentsivõimelise hinnaga kestlikku lahendust, mis adresseerib globaalset kasvavat nõudlust akude järele.”

Märkimsiväärne positiivne mõju keskkonnale

UP Catalyst kasutab kaasatud rahalisi vahendeid oma tootmisvõimekuse tõstmiseks, et pakkuda Euroopa akutootjatele toormaterjali näol kestlikku alternatiivi.

Arvestades, et praeguste prognooside kohaselt ületab grafiidi nõudlus maailmaturul 2030. aastaks tarnevõimekusi 700 000 tonni võrra, on UP Catalystil potentsiaali kujuneda Euroopas akutootmise valdkonnas suunanäitajaks. Fossiilkütustel põhinevat grafiiti UP Catalysti rohelise grafiidiga asendades muutuvad akude anoodid CO2-negatiivseteks. Sellele lahendusele üleminek omab märkimisväärset positiivse keskkonnamõju potentsiaali – kokkuhoitavate süsinikheitmete kogus võiks aastaks 2030 ulatuda 118,7 gigatonnini aastas.

SmartCapi Rohefondist tehakse investeeringuid sellistesse rohetehnoloogia ettevõtetesse, kelle väljatöötatav lahendus/tehnoloogia panustab Euroopa Liidu kliimaeesmärkidesse. SmartCapi Rohefondi investeeringut rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.